fbpx

AV脥S LEGAL

Amb la finalitat d’acomplir a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i Comer莽 Electr貌nic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominaci贸 Social: COMUNICACIONS LA PLANA, SLU
Nom Comercial: DIARI MILLARS
Domicili Social: C/ 9 D麓OCTUBRE, 97 Ent. – 12550 – ALMASSORA – CASTELLON DE LA PLANA
CIF / NIF: B12960480
E-mail: contacte@diarimillars.es
Dades registrals: Registre Mercantil de CASTELL脫 T 1689, L 1250, F 10, S 8, H CS 38189
P脿gina Web: www.diarimillars.es

Objecte
El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposici贸 dels usuaris el present document amb el qual pret茅n acomplir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i del Comer莽 Electr貌nic (LSSI-CE), aix铆 com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines s贸n les condicions d’煤s del lloc web.

Tota persona que accedisca a este lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observan莽a i compliment rigor贸s de les disposicions ac铆 disposades, aix铆 com a qualsevol altra disposici贸 legal que f贸ra aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informaci贸 que poguera apar茅ixer en el lloc web, sense que existisca obligaci贸 de preavisar o posar en coneixement dels usuaris estes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicaci贸 en el lloc web del prestador.

Responsabilitat
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informaci贸 publicada en el seu lloc web, sempre que esta informaci贸 haja sigut manipulada o introdu茂da per un tercer ali茅 a este.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (xicotets arxius d’informaci贸 que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la p脿gina) per a dur a terme determinades funcions que s贸n considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualitzaci贸 del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, car脿cter temporal amb l’煤nica finalitat de fer m茅s efica莽 la seua transmissi贸 ulterior i desapareixen en acabar la sessi贸 de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informaci贸 de car脿cter personal.

Des del lloc web del client 茅s possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. At茅s que el prestador no pot controlar sempre els continguts introdu茂ts pels tercers en els seus llocs web, este no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a estos continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedir脿 a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislaci贸 nacional o internacional, la moral o l’ordre p煤blic, procedint a la retirada immediata de la redirecci贸 a este lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en q眉esti贸.

El prestador no es fa responsable de la informaci贸 i continguts emmagatzemats, a t铆tol enunciatiu per貌 no limitatiu, en f貌rums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitj脿 que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la p脿gina web del prestador. No obstant aix貌 i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposici贸 de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col路laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislaci贸 nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre p煤blic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificaci贸, es prega que el notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Este lloc web ha sigut revisat i provat perqu猫 funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant aix貌, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programaci贸, o que esdevinguen causes de for莽a major, cat脿strofes naturals, vagues, o circumst脿ncies semblants que facen impossible l’acc茅s a la p脿gina web.
Propietat Intel路lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a t铆tol enunciatiu per貌 no limitatiu la seua programaci贸, edici贸, compilaci贸 i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gr脿fics s贸n propietat del prestador o si escau disposa de llic猫ncia o autoritzaci贸 expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel路lectual i industrial, aix铆 com inscrits en els registres p煤blics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducci贸 total o parcial, 煤s, explotaci贸, distribuci贸 i comercialitzaci贸, requereix en tot cas de l’autoritzaci贸 escrita pr猫via per part del prestador. Qualsevol 煤s no autoritzat pr猫viament per part del prestador ser脿 considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel路lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gr脿fics aliens al prestador i que pogueren apar茅ixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controv猫rsia que poguera suscitar-se respecte a estos. En tot cas, el prestador compta amb l’autoritzaci贸 expressa i pr猫via per part d’estos.

El prestador NO AUTORITZA expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel路lectual, no implicant el seu sol esment o aparici贸 en el lloc web l’exist猫ncia de drets o cap responsabilitat del prestador sobre estos, com tampoc suport, patrocini o recomanaci贸 per part d’este.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observaci贸 respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel路lectual o industrial, aix铆 com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a trav茅s del seg眉ent correu electr貌nic contacte@diarimillars.es.

Veracitat de la informaci贸.
Tota la informaci贸 que facilita l’usuari ha de ser vera莽. A este efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a trav茅s dels formularis per a la subscripci贸 dels Serveis. Ser脿 responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informaci贸 facilitada a COMUNICACIONS LA PLANA, SLU permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situaci贸 real. En tot cas, l’Usuari ser脿 l’煤nic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause al prestador o a tercers.

Menors d’edat.
Per a l’煤s dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre pr猫viament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables 煤ltims de tots els actes realitzats pels menors a c脿rrec seu. La responsabilitat en la determinaci贸 de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, 茅s per aix貌 que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes inform脿tics, filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguen infal路libles, s贸n d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Obligaci贸 de fer un 煤s correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Av铆s Legal, aix铆 com a la moral i a les bones costums. A este efecte, l’usuari s’abstindr脿 d’utilitzar la p脿gina amb finalitats il路l铆cites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilitzaci贸 d’equips inform脿tics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip inform脿tic del prestador.

En particular, i a t铆tol indicatiu per貌 no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposici贸 de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gr脿fics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) siga contr脿ria, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats p煤bliques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indu茂sca, incite o promoga actuacions delictives, denigrants, difamat貌ries, violentes o, en general, contr脿ries a la llei, a la moral i a l’ordre p煤blic;
(c) indu茂sca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per ra贸 de sexe, ra莽a, religi贸, creences, edat o condici贸;
(d) siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pr貌pia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudique la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitu茂sca publicitat il路l铆cita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicci贸
Per a la resoluci贸 de totes les controv猫rsies o q眉estions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, ser脿 aplicable la legislaci贸 espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resoluci贸 de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu 煤s els Jutjats i Tribunals de CASTELL脫.