Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Les empreses sense sinistralitat podran obtenir un certificat que ho acredite i aquelles amb majors índexs d’incidència rebran una notificació i visita de tècnics en prevenció

Les empreses sense sinistralitat podran obtenir un certificat que ho acredite i aquelles amb majors índexs d’incidència rebran una notificació i visita de tècnics en prevenció

La Generalitat, a través del INVASSAT, engegarà al febrer un Pla de Prevenció de Riscos Laborals que aconseguirà a més de 227.000 empresa. Moreno destaca que pot convertir-se en un instrument útil i de suport a les empreses per a aconseguir la tolerància zero en matèria de sinistralitat.

La directora general de Treball i Benestar Laboral, Cristina Moreno, ha anunciat ” que la Generalitat ha engegat un Pla de Prevenció de Riscos Laborals que aconseguirà a totes les empreses amb seu a la Comunitat Valenciana, és a dir a més de 227.000, amb la finalitat de que es convertisca en un instrument útil i de suport a les empreses per a aconseguir la tolerància zero en matèria de sinistralitat laboral”.

Cristina Moreno ha destacat “l’impacte de les actuacions de control que es realitzaven fins ara des de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) amb prou faenes arribava a unes 4.500 empreses i amb aquesta iniciativa pretenem que es prenga consciència i s’assumisca la importància de la prevenció”

Segons el pla, a partir del mes de febrer totes les empreses podran descarregar a través de la web de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) el seu informe anual de sinistralitat laboral. En aquest informe figurarà la relació d’accidents en jornada de treball amb baixa, les malalties professionals comunicades, accidents in itinere i accidents sense baixa, així com la comparativa amb la mitjana de la sinistralitat de la seua activitat econòmica i la mitjana de la Comunitat durant 2015.

D’aquesta forma, en el cas de no haver patit sinistres o malalties laborals, les empreses podran obtenir un certificat que ho acredite. Segons ha explicat Cristina Moreno, “volem que aquest certificat siga l’inici per a la creació a mitjà termini d’un indice de qualitat i de bones pràctiques per a les empreses”.

Aquest informe de sinistralitat laboral permetrà classificar a les empreses en grups i nivells segons el nombre de sinistres, de manera que aquelles que superen uns determinats nivells d’incidència rebran rebran una notificació del INVASSAT i una visita de tècnics de prevenció d’aquest organisme de la Generalitat.

La directora general ha explicat que “l’objectiu d’aquesta visita dels tècnics serà el suport de l’Administració en matèria d’assessorament i assistència tècnica per a esmenar les deficiències que existisquen en l’àmbit de la prevenció i la salut laboral”.

A més, Moreno ha anunciat que “la millora de la prevenció també es va a estendre a l’àmbit de l’Administració Pública. “Per ells, amb el treball coordinat de totes les conselleries, es va a aprovar el Pla de Prevenció de la Generalitat Valenciana, pendent des de fa 20 anys, i que en aquests moments es troba en fase d’esborrany”.

Cristina Moreno també ha realitzat avui l’engegada del twitter del INVASSAT, (@GVAinvassat) que pretén convertir-se en un canal de comunicació per a difondre notícies, estadístiques i informació útil en matèria de prevenció. “Aquest nou canal s’emmarca en l’objectiu establit en el Pacte del Botánic d’oferir la màxima transparència i proximitat amb els ciutadans”.

Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published.