Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Els funcionaris de la Generalitat podran treballar des de casa en un mes

Els funcionaris de la Generalitat podran treballar des de casa en un mes

El Consell tanca amb els sindicats el projecte de decret que regulará el teletreball per al personal de l’Administració General.

En el nord d’Europa és una pràctica absolutament normalitzada i els experts diuen que genera major felicitat en els treballadors que ja es beneficien d’aquest mètode. El teletreball està a menys d’un mes de ser una realitat per als funcionaris de l’Administració General de la Generalitat. Exactament el temps que tarde l’Advocacia i el Consell Jurídic Consultiu (CJC) a donar llum verda al projecte de decret pel qual es començarà a regular la prestació de serveis en règim de teletreball per als funcionaris. La Conselleria de Justícia, de la qual depèn funció pública, i els principals sindicats, ja han tancat un acord perquè el personal administratiu puga exercir la feina de casa des d’un ordinador de casa. De la mesura, que entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV) es podran beneficiar tots els empleats públics excepte els quals treballen en finestretes d’atenció al públic, directius, coordinadors i supervisors, així com eventuals o càrrecs de lliure designació.

El teletreball permetrà als empleats públics poder exercir la feina de casa diàries des d’un ordinador del seu domicili en el qual, prèviament, un tècnic de l’Administració haurà instal·lat els programes necessaris, així com els filtres de protecció de dades que requerisquen les seues tasques. El control del treball es realitzarà atenent al compliment d’objectius o a la consecució de resultats. Però, el treballador no podrà teletreballar des del seu domicili tota la jornada setmanal, sinó que passarà tres dies en la seua casa i la resta d’acord a la jornada i horaris habituals, en el lloc de treball habitual del seu càrrec. A més, la jornada telemàtica no es podrà fraccionar.

Per a acollir-se al nou pla d’ocupació des de la llar, els funcionaris interessats hauran de presentar una sol·licitud davant l’òrgan proposant de cada conselleria. Les sotssecretaries analitzaran llavors les peticions i la direcció general competent de cada matèria de funció pública dictarà la resolució. A més, una vegada adjudicades les places, una comissió de control i seguiment avaluarà el correcte funcionament del sistema.

Qui pot teletreballar?

En principi qualsevol funcionari de l’Administració General el lloc de la qual siga compatible amb el teletreball, però es tindran especialment en compte condiciones com la jornada i l’horari del lloc del que és titular. A l’hora de baremar entre els sol·licitants, la distància en quilòmetres des del domicili habitual fins a l’edifici on exerceix les seues funcions o, casos de diversitat funcional tindran més punts. Els qui visquen a més de 50 quilòmetres del lloc de treball o presenten una disfunció física o de mobilitat de més d’un 75% tindran preferència. També tenir al seu càrrec menors o persones amb necessitats especials sumen punts per a poder teletreballar. L’antiguitat entre 10 i més de 15 anys també suma punts, i les malalties cròniques, també.

El decret assegura que «l’Administració Pública no pot ser alié al canvi cultural i ha d’apostar per reorganitzar els seus processos i introduir les noves tecnologies en les tasques habituals dels llocs de treball». I, el teletreball es troba dins d’aqueix necessari canvi, ja que «suposa una forma de treballar amb informació sense dependre d’un espai concret i amb respecte a l’adaptabilitat».

Segons detalla el text legislatiu, «aquesta forma d’organització pot suposar importants beneficis tant per a l’organització com per al personal afectat, ja que ajuda a gestionar millor el temps i millora la qualitat de l’afectat» per a conciliar i flexibilitzar la seua vida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.