Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Es concedeixen ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana

Es concedeixen ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana

Estes ajudes estan dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

El president de l’Agència concedeix ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana que ho sol·liciten i que complisquen els requisits per a la seua adquisició. L’efectivitat d’estes subvencions depén de compliment o no de les condicions imposades als sol·licitants i estos han de realitzar activitats per les quals es concedeixen les subvencions, el beneficiari ha de sol·licitar tits els permisos que es corresponguen a la naturalesa del projecte que es vol dur a terme. A més, el beneficiari també ha de comunicar a l’Agència Valenciana de Turisme l’obtenció d’ajudes per una finalitat similar.

Amb l’obtenció d’estes ajudes, el sol·licitant també haurà de situar de manera visible el distintiu en què s’indica el projecte que ha comptat amb la col·laboració de l’Agència Valenciana de Turisme.

El termini per presentar sol·licituds acaba el 29 de desembre del 2017, i l’actuació objecte d’ajuda ha d’haver finalitzat i l’import que s’ha de justificar ha de coincidir, com a mínim, amb la totalitat del cost subvencionable.

Pots obtenir més informació a: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8692.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.