Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Noves subvencions per millorar les condicions sociolaborals

Noves subvencions per millorar les condicions sociolaborals

Estes subvencions estan destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya.

Per tal de rebre estes subvencions també hi ha una sèrie de requisits que s’han de complir. Un d’ells és que el procediment de concessió d’estes ajudes es tramite en règim de concurrència competitiva. A més, per a obtenir la condició de beneficiaris de les ajudes, les organitzacions empresarials agràries hauran de complir els requisits establits en la base tercera de la mencionada ordre. Així mateix, les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions recollides en la base quarta de la mencionada Ordre 4/2015, d’1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El procés d’assignació del crèdit entre les entitats beneficiàries s’ha de fer tenint en compte la dotació total de la convocatòria i la puntuació global obtinguda pel conjunt de les entitats beneficiàries, i ha de ser el quocient entre ambdós elements el que ha de determinar el valor/punt que servisca com a valor de referència per a efectuar el repartiment del crèdit. A més, en cap cas, la subvenció concedida pot ser superior a l’import sol·licitat per l’entitat beneficiària.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La tramitació i presentació de sol·licituds, juntament amb els annexos i la documentació corresponent, s’ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics.

Per més informació visita la pàgina web del Diari Oficial: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11591.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.