fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Política Lingüística destina 2.700.000 euros per a la promoció del valencià en ajuntaments, institucions i associacions

Política Lingüística destina 2.700.000 euros per a la promoció del valencià en ajuntaments, institucions i associacions

Enguany, com a novetat, podran accedir a aquestes ajudes també els municipis del Carxe: Yecla, Jumilla i Abanilla. L’import de les subvencions passa dels 100.000 euros de convocatòries anteriors a 1.000.000 d’euros.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dilluns les resolucions per les quals es convoquen les ajudes a la promoció del valencià en ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals, així com les ajudes a institucions, entitats i associacions.

Segons el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, “estem compromesos amb la recuperació i promoció de l’ús del valencià, per la qual cosa, la Generalitat vol impulsar i fomentar l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat valenciana”.

El conseller Vicent Marzà i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, van presentar fa uns mesos l’enquesta ‘Coneixement i ús social del valencià 2015’. De l’enquesta s’extrau que el 85% de la població valenciana creu que el valencià s’hauria d’usar igual o més que en l’actualitat, per la qual cosa el conseller Marzà ha comentat que “això demostra que les valencianes i els valencians tenim una actitud positiva respecte a la llengua pròpia. Les llengües no entenen de zones, entenen de persones, i la Generalitat té l’obligació de garantir el dret de totes les valencianes i valencians, visquen on visquen, de conéixer i usar les dues llengües oficials”.

Enguany, com a novetat, en la convocatòria de les ajudes a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors valencians podran accedir a aquestes ajudes municipis del Carxe: Yecla, Jumilla i Abanilla. Aquesta mesura s’ha dut a terme per a aplicar les recomanacions de l’informe de gener de 2016 del Consell d’Europa sobre la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries en la qual s’indicava la necessitat de potenciar el valencià en zones com el Carxe.

Així mateix, en la convocatòria d’ajudes per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa, per primera vegada s’inclouen les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social.

Una altra de les novetats és la possibilitat que les xarxes universitàries, en les quals participen almenys tres universitats públiques valencianes, puguen accedir a aquestes ajudes.

Ajuntaments, entitats locals i mancomunitats

Pel que fa a les subvencions per a ajuntaments, entitats locals i mancomunitats, l’import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà d’1.000.000 d’euros. Els programes subvencionables seran retolacions i senyalitzacions; cursos de valencià destinats a empleats públics de l’Administració local, col·lectius específics i població adulta; campanyes i accions de voluntariat lingüístic; campanyes i accions d’acollida lingüística a nouvinguts; activitats culturals, accions, activitats i campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià. També rebran subvencions, els programes d’ús del valencià en les xarxes socials de l’entitat. A més, també és nou en aquesta convocatòria que les oficines de promoció del valencià podran ser pròpies dels ajuntaments o mancomunades entre diferents entitats locals a fi de donar servei més nuclis poblacionals.

Institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa

L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte d’ajudes per aquesta convocatòria serà d’1.700.000 d’euros. Aquest import suposa un augment del 1.700% respecte a les ajudes de l’any passat, quan es destinaren per al mateix concepte 100.000 euros. Les ajudes es divideixen en quatre modalitats, segons siguen per a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa, universitats o xarxes universitàries valencianes, centres valencians de l’exterior del territori valencià i entitats públiques i privades que presenten projectes singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social.

Les activitats subvencionables per a les institucions, entitats i associacions seran subvencionades amb 800.000 euros. Aquestes subvencions seran per a activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general; accions de voluntariat lingüístic; campanyes i accions d’acollida lingüística; activitats de formació en i del valencià dirigides a col·lectius específics, sempre que l’oferta formativa en la població o en l’entorn més immediat no siga suficient; activitats de foment de la lectura en valencià; activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià; funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià.

Les activitats de promoció del valencià per part d’universitats valencianes i xarxes universitàries seran subvencionades amb 300.000 euros, que es dividiran en 150.000 euros per a universitats i 150.000 euros per a xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia en què participen almenys tres universitats públiques valencianes.

La quantitat destinada a entitats i centres valencians de l’exterior serà de 100.000 euros. Aquestes ajudes seran per a activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. També podran subvencionar-se cursos de valencià, la compra de llibres en valencià i la subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià.

Així mateix, es destinen ajudes per valor de 500.000 euros a entitats públiques i privades que presenten projectes singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social. Podran ser subvencionables projectes i activitats que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit de la societat valenciana, la diversitat lingüística i cultural, i la interacció de col·lectius en cas d’exclusió social; projectes que fomenten el multilingüisme a través de mitjans telemàtics; projectes que posen a l’abast del públic productes audiovisuals que fomenten el multilingüisme, el coneixement i l’intercanvi cultural; projectes que possibiliten la creació de xarxes en entorns multilingües; projectes multilingües dirigits a grups amb risc d’exclusió social i projectes que potencien les competències lingüístiques, el coneixement de llengües i cultures i l’estatus del valencià.

Leave a Reply

Your email address will not be published.