fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Provisió de places en el cos de mestres en centres públics

Provisió de places en el cos de mestres en centres públics

Es volen cobrir places vacants d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria.

Totes eixes persones que vulguen optar a una plaça de Mestre ho poden fer presentant la seua sol·licitud. A més, les vacants que tinguen caràcter itinerant, així com els centres de reeducació, centres de formació de persones adultes i centres penitenciaris, no s’adjudicaran de manera forçosa, per la qual cosa el personal funcionari que vulga accedir a estes vacants haurà de sol·licitar expressament el tipus de llocs o el centre a què estiguen adscrits.

Per a sol·licitar llocs de treball d’especialitat en la base tercera és necessari acreditar, per mitjà de còpia compulsada, estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de mestre de Valencià.

Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera, dependent de l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports que es trobe en actiu, en situació d’excedència voluntària i en situació de suspensió de funcions.

La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es.

Pots trobar més informació a: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10106.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.