Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Gestió econòmica responsable – L’opinió de David García

Gestió econòmica responsable – L’opinió de David García

David García és l’alcalde de l’Ajuntament de Nules.

Fa uns dies, vam conéixer que l’Ajuntament de Nules ha tancat l’exercici de l’any 2017 amb un superàvit de prop de dos milions d’euros, en concret el romanent de tresoreria total ascendeix a 3.083.383,78 euros però en restar els saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat la quantia total és d’1.916.000 euros. Dades que demostren que l’equip de govern sap gestionar i que està fent les coses bé per tercer any consecutiu realitzant una gestió econòmica responsable.

A més, Nules compleix els quatre requisits marcats pel Govern Central en la Llei Orgànica 2/2012 sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) per a les Administracions Locals, en tancar l’exercici de l’any 2017 amb superàvit; tenir un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals; no superar els límits d’endeutament establits; i complir el període mitjà de pagament a proveïdors, tal com informa l’interventor en el seu informe que pot consultar-se per qualsevol ciutadà a través del portal de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament.

L’exercici s’ha tancat amb un nivell d’endeutament d’un 13,48%, quan la previsió estava en un 14,40% i l’estimació per al tancament d’este 2018 és arribar al 10%. En data 13 de juny de 2015, quan va començar la legislatura amb el nou equip de govern, l’endeutament era del 31,72%.

El romanent obtingut es destinarà principalment a inversions financerament sostenibles per al municipi. Per a açò, es preveu realitzar les modificacions pressupostàries pertinents, i serà previsiblement al llarg d’este mes d’abril quan duguem a terme estes modificacions després de concretar les inversions en serveis i instal·lacions municipals.

Leave a Reply

Your email address will not be published.