fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

La delegació de Festes de Sagunt inicia la convocatòria de subvencions per als actes festius de 2019

La delegació de Festes de Sagunt inicia la convocatòria de subvencions per als actes festius de 2019

El termini perquè les entitats sense ànim de lucre presenten les sol·licituds s’iniciarà el 23 d’abril, i acabarà el 22 de maig.

La delegació de Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de Sagunt ha iniciat la convocatòria de subvencions en concurrència competitiva dels actes festius de 2019. Després de la seua publicació hui, dijous 18 d’abril, en el BOPV, el termini començarà el pròxim dimarts 24 d’abril, i finalitzarà el dimecres 22 de maig. La quantitat destinada per l’Ajuntament de Sagunt és de 50.000€.

Les entitats sense ànim de lucre del municipi podran sol·licitar les subvencions sempre que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sagunt i no siguen titulars d’una altra subvenció de caràcter nominatiu o disposar d’una aplicació pressupostària específica per a activitats festives.

Les sol·licituds es presentaran únicament de manera telemàtica, presentant els impresos normalitzats per a la concessió de subvencions, acompanyades de la documentació complementària disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt i del projecte detallat de les activitats que es pretenguen realitzar que inclouran la memòria del projecte i el pressupost amb una descripció de les despeses i ingressos. A més, s’haurà d’aportar una relació de mèrits que s’avaluaran i que estaran acompanyats de documentació gràfica com a fotografies o reculls de premsa, etc.

La quantia de la subvenció consistirà en una quantitat fixa que es determinarà en l’acord de concessió. L’import a subvencionar estarà determinat pel pressupost del projecte presentat pel beneficiari, que servirà de base per a la determinació inicial de la quantia a subvencionar que, en cap cas excedirà del 90% del cost del projecte ni serà inferior al 30% d’este. No se subvencionaran els projectes la quantia dels quals siga inferior a 200 € i superior de 7.000 € per a cadascun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.