fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Política Lingüística estableix el calendari de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes

Política Lingüística estableix el calendari de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes

Les proves es faran entre el 22 de maig i el 21 de juny en període ordinari i entre el 3 i el 13 de setembre en període extraordinari.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la resolució per la qual s’estableix el calendari de matriculació i de realització de les proves de certificació dels diferents nivells i idiomes a les escoles oficials d’idiomes.

La nova convocatòria dóna continuïtat a les millores que es van introduir els cursos anteriors. Entre estes mesures, tot l’alumnat de les escoles oficials d’idiomes, oficial i lliure, tindrà la possibilitat de poder-se examinar en la convocatòria extraordinària de setembre només de les destreses no superades en la convocatòria ordinària.

Estes millores en Política Lingüística de la Generalitat s’han traduït també en un augment de 14 a 17 idiomes i un increment de places fins a 98.800 al curs 2018-2019, la qual cosa suposa un 23’5% de places més que l’any passat.

A més, la realització de la prova extraordinària de setembre tindrà lloc en la mateixa escola on es va fer la prova de la convocatòria ordinària. Com a principal novetat, l’alumnat matriculat abans del curs 2018-2019 en les escoles oficials d’idiomes d’Alacant, Castelló, Quart de Poblet i València que vulga fer la prova de certificació en les set escoles de nova creació, no ha de pagar trasllat d’expedient.

L’alumnat lliure que supere tres de les quatre destreses de la prova de certificació podrà matricular-se en segon curs del mateix nivell que no haja superat en la convocatòria extraordinària, sense la necessitat de fer la prova de nivell.

Pel que fa al calendari de matriculació, l’alumnat que al llarg del curs acadèmic 2018-2019 estiga matriculat en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana en l’últim curs de nivell A2, en l’últim curs de nivell B1, en l’últim curs de B2 o en els nivells C1 o C2, podrà inscriure’s per a fer la prova de certificació corresponent a l’escola oficial d’idiomes on curse els seus estudis.

A més, l’alumnat no matriculat en les escoles oficials d’idiomes o que haja renunciat a la matrícula, podrà matricular-se de forma telemàtica des de les 9.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer. El pagament de les taxes i la presentació de la documentació requerida en secretaria de l’EOI s’haurà de fer obligatòriament dins del termini comprés entre el dia 12 de febrer i el dia 8 de març.

Finalment, el llistat provisional d’admesos es publicarà el 13 de març, i el definitiu, després d’haver donat un termini de 10 dies per a esmenes, el 2 d’abril.

Aquesta inscripció es farà, exclusivament, per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes, i es farà des de les 9.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2019.

Finalitzat el termini d’inscripció, les escoles oficials d’idiomes valencianes faran públiques les llistes provisionals de l’alumnat inscrit en la prova de certificació el dia 1 de març. Transcorregut el termini de 10 dies per a fer esmenes, les llistes definitives de l’alumnat inscrit en la prova de certificació s’hauran de publicar a les escoles oficials d’idiomes amb anterioritat al dia 22 de març.

Leave a Reply

Your email address will not be published.