fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Comptabilitat bàsica – L’opiniò de Manuel Hernández

Comptabilitat bàsica – L’opiniò de Manuel Hernández

Els últims esdeveniments en matèria d’impostos municipals m’han dut a recordar els temps quan estudiava comptabilitat allà pels anys 90. Recorde la professora de “conta” relatant els principis bàsics de la comptabilitat, aquells de: meritació, uniformitat, prudència, no compensació, importància relativa i empresa en funcionament. No em detindré a explicar cadascú dels mateixos però sí em vaig a centrar en un d’ells que no és altre que el de prudència.

El principi de prudència es centra bàsicament en com s’arrepleguen contablement els ingresos o beneficis i les despeses o pèrdues, i en el cas de les despeses o pèrdues diu clarament que les pèrdues o riscos previsibles es comptabilitzaran des del moment en que es tinga coneixement dels mateixos.

Fa unes setmanes, el Tribunal Constitucional, declarava inconstitucional l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com Plusvàlua Municipal, en aquells casos en els quals els contribuents poden acreditar que no s’ha produït increment patrimonial. Per aquest motiu, des de Cs de La Vall d’Uixó, vam presentar una moció al respecte al ple del passat mes de febrer demanant que des de l’Ajuntament es ficaren els mitjans necessaris per a que els contribuents del poble que no van obtindre un increment patrimonial puguen reclamar les quantitats pagades i per a que de forma urgent s’aprovara un projecte inicial de modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en el qual s’establira com a règim de gestió de l’impost el de declaración tributària.

Doncs bé, els vots en contra de l’equip de govern format per PSOE, EU i Compromís, van fer que aquesta proposta no anara endavant, ficant com a excusa que la sentència del Tribunal Constitucional és sobre la Normal Foral 16/1989 de Guipúscoa. Fins ací, pot parèixer un raonament llògic, però clar, si tenim en compte que els articles de la Norma Foral són idèntics als recollits a la Llei d’Hisendes Locals, la cosa canvia.

Aixi, imagine que és per aquest motiu i obviament per la prudència, encara que no siga la de comptabilitat, que ara l’Ajuntament de La Vall d’Uixó ha decidit paralitzar les liquidacions de la Plusvàlua Municipal a expenses del que puga pasar sobre la norma a nivell nacional i es que no té sentit continuar recaptant impostos als ciutadans que moltes voltes són d’imports relevants i difícils d’asumir per les families quan cap la possibilitat de tindre que tornar-los. Des de Cs continuarem treballant per a que els contribuents que tinguen dret a la devolució d’aquest impost ho puguen reclamar d’una forma àgil i senzilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published.