fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Formació per a tothom – L’opinió de Jordi Tàrrega

Formació per a tothom – L’opinió de Jordi Tàrrega

Jordi Tàrrega i Sangüesa és membre de la comissió sectorial socioeducativa de Compromís per Castelló.

“La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu. En aquest mateix sentit desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per a les persones (particulars o personal de serveis públics) que a la ciutat compleixen, sovint sense ser-ne conscients, funcions educatives. Així mateix, s’encarregarà que els cossos de seguretat i de protecció civil que depenen directament del municipi actuïn d’acord amb aquestes propostes.”

Aquest és el contingut del punt 14 de la Carta de Ciutats Educadores, a l’apartat “Al servei integral de les persones”.

És una obligació de la ciutat educadora formar totes les persones que són agents educadors, començant per les famílies i pels ensenyants, però continuant amb el funcionariat que depèn de l’Ajuntament, prestant especial atenció als cossos de seguretat (policia local, bombers, protecció civil, etc.). Podem dir que aquest punt sí que l’hem treballat des de la nostra ciutat, i prou a fons, amb la proposta de “Castelló educa” hem seguit fidelment aquest precepte de la Carta de Ciutats Educadores.

Aquesta ha estat des del primer moment una iniciativa ambiciosa, per a l’organització de la qual s’ha comptat amb tots els agents implicats en el món de l’educació (en totes les seus vessants i modalitats) a la nostra ciutat. Diferents administracions amb competències educatives (hem d’esmentar singularment els diferents CEFIRE, territorial i específics, amb seu a Castelló de la Plana i també d’altres amb seu a altres ciutats del País Valencià), associacions d’ensenyants, sindicats, Moviment de Renovació Pedagògica, federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions culturals, empreses de lleure i activitats extraescolars, etc. etc.

Els esforços que s’han hagut d’invertir en cadascuna de les diferents concrecions d’aquesta iniciativa han estat, i són, molt importants… Però paga la pena. Quan s’han vist els resultats sempre ha estat gratificant. Hem de seguir doncs per aquest camí, aprofundir en aquest objectiu i fer créixer el “Castelló educa”.

Ara bé, aquest objectiu de la formació necessita alguna cosa més, un impuls institucional més clar i potent, i això ho aconseguirem si algun dia arriba a ser realitat l’Institut (o Patronat, pel nom no ens barallarem) Municipal d’Educació, recordem que és una de les propostes programàtiques de Compromís per Castelló. Seguim i seguirem treballant per aconseguir-ho, cada pas que donem estem més a prop, encara que no sapiguem amb certesa com és de llarg el camí que tenim al davant.

Totes les persones eduquem, siguem o no conscients, i quan més formades estiguem millor educarem, la nostra ciutat, la nostra societat, totes les persones que en formem part eixirem guanyant, els recursos (humans i materials) que invertim revertiran en més i majors beneficis socials. Som-hi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.