fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Ser ciutat educadora – L’opinió de Jordi Tàrrega

Ser ciutat educadora – L’opinió de Jordi Tàrrega

Jordi Tàrrega i Sangüesa és portaveu de la comissió sectorial socioeducativa de Compromís per Castelló.

Ja fa més de tres anys que la nostra ciutat, amb acord unànime del plenari municipal, es va unir a l’AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores). Però què és ser ciutat educadora?

El dret a la ciutat educadora.

Tota la ciutadania té el dret de gaudir, en llibertat i en igualtat, dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la ciutat ofereix.

La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària internacional i la pau en el món.

Una ciutat educadora promourà el diàleg intergeneracional, com a fórmula de convivència i com a cerca de projectes comuns i compartits.

Les polítiques municipals educatives estaran sempre referides a la justícia social, el civisme democràtic, la qualitat de vida i la promoció de les persones que hi viuen.

L’ajuntament ha d’exercir amb eficàcia les competències educatives que li pertoquen, però sempre amb una política àmplia, transversal i innovadora.
Els responsables de la política municipal necessiten conèixer les necessitats de la ciutadania, duent a terme els estudis necessaris per a establir propostes concretes.

El compromís de la ciutat.

La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seua pròpia i complexa identitat. Els orígens han de ser compatibles amb un futur internacional.

La transformació i el creixement de la ciutat ha d’harmonitzar la perpetuació de referents del passat i les noves necessitats.

Foment de la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable.

El govern municipal ha de dotar la ciutat amb els equipaments, espais i serveis públics necessaris per al desenvolupament personal de tots els seus habitants.

La ciutat ha de garantir la qualitat de vida a tots els seus habitants.

El projecte educatiu (explícit i implícit) ha de ser objecte de reflexió i participació, tant a nivell personal com col·lectiu.

Al servei integral de les persones.

L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes culturals, de lleure, formatives, informatives, etc. Potenciarà la formació, el debat i l’intercanvi amb altres ciutats.

La ciutat procurarà que les famílies tinguin la formació que els possibiliti ajudar els seus fills a créixer com a persones.

La ciutat ha d’oferir a tota la ciutadania la possibilitat d’ocupar un lloc a la societat, amb l’orientació personal i vocacional que calgui.

La ciutat ha de ser conscient dels mecanismes d’exclusió i marginació, dedicant esforços especials a la població nouvinguda, immigrada o refugiada.

Les intervencions han de garantir la coordinació entre les diferents administracions implicades, els seus serveis i la societat civil.

La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i de corresponsabilitat cívica.

El municipi ha de garantir la informació suficient a totes les persones, així com incentivar-los a informar-se.

La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica.

Probablement us sonarà als punts de la Carta de les Ciutats Educadores, no és casualitat, són aquests punts, i la participació de Compromís al Govern Municipal és, ara per ara, la millor garantia per a continuar per aquest camí. Fer de Castelló de la Plana una Ciutat Educadora és el nostre principal objectiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.