Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Begoña Carrasco (PP): “Els estatuts no contemplen que la regidora puga cessar directament al president de la Junta de Festes”

Begoña Carrasco (PP): “Els estatuts no contemplen que la regidora puga cessar directament al president de la Junta de Festes”

Parlem amb Begoña Carrasco, portaveu del grup popular a Castelló, sobre el cessament de Juan Vicente Bellido com a president de la Junta de Festes.

Diari Millars: Com valora la destitució de Juan Vicente Bellido del capdavant de la Junta de festes?

Begoña Carrasco: Doncs ens sembla que les formes no han sigut les adequades. Es va convocar un Consell Rector extraordinari fora de data, fora de tota forma, perquè va haver-hi menys de 24 hores en la convocatòria.

A més, nosaltres el que demanem és un informe jurídic per a validar, perquè els estatuts no contemplen que la regidora puga cessar directament al president de la Junta de Festes. Nosaltres pensem que les competències de les assemblees són nomenar al president i a la Junta, per això també són les competències de l’Assemblea decidir sobre la seua continuïtat, i per tant, el que nosaltres demanem és que parle el “món de la festa” i que no hi haja l’intervencionisme polític que està havent-hi i que ha arribat al seu grau extrem posant a la mateixa regidora al capdavant de la Junta de Festes.

DM: Llavors estan a favor de restituir a Juan Vicente Bellido fins que l’Assemblea prenga una decisió?

BC: Jo no sé quina és la decisió més oportuna, però a mi em sembla que la convocatòria es va fer extraordinària i urgent pero el cessament es basa en uns documents. Unes cartes dels pares de les reines que mereixen tot el meu respecte, perquè a més són ells els que fan l’esforç perquè les seues filles isquen de reines, però no són integrants ni tan sols de l’Assemblea de festes. Són documents de, si no recorde malament, del 15 d’abril al 2 de maig. Per tant, crec que no corria tanta pressa.

A més, quina casualitat que es produeix el cessament de forma fulminant, es convoca al Consell Rector el mateix dia que l’alcaldessa i la regidora de Festes són coneixedores de la querella que presenta el president de la Junta de festes en contra de la pròpia regidora de Festes.

DM: Em vol dir que el motiu principal pel qual no van assistir els representants del Grup Popular a esta Assemblea va ser perquè va ser convocada massa ràpid?

BC: Perquè no estava convocada, ni en temps ni en forma; perquè no entenem la urgència. Ja dic que són documents del 15 d’abril i llavors no entenem que es convocarà just el mateix dia que ella coneix la querella contra ella. Sembla un embarbussament però és així.

Pensem que no hi ha motius suficients per a produir-se el cessament per part de la pròpia regidora i fer partícip a tot el Consell Rector, quan entre les seues funcions no està establit el cessament del president de la Junta de festes democràticament triat per una assemblea. Per tant pensem què és una farsa i no volíem ser partícips d’esta.

DM: Però tot i així es va decidir per unanimitat.

BC: Va eixir amb unanimitat dels presents, però ni Ciutadans ni el Partit Popular vam estar en eixe Consell Rector. També és curiós que van votar a favor els membres que estaven designats per l’alcaldessa, perquè després es va dir que és que el món de la festa havia parlat, però és que el món de la festa no va parlar. Segons els mateixos representants no ho van fer en nom dels col·lectius. Jo crec que el que ha de fer el món de la festa és parlar i que millor forma de parlar que convocant una assemblea.

DM: Estem molt prop de la fi del cicle fester de Castelló i a l’inici del següent. Açò com pot afectar?

BC: Afecta de ple a tot.

Perquè primer, estem traslladant una imatge nefasta de les nostres festes i de la nostra ciutat i del nostre ajuntament.

I en segon lloc, afecta perquè la mateixa regidora és la que ha assumit les competències en nom de la junta de festes, s’ha posat al capdavant. Per això tot el que es va signar, els acords del congrés magdalener, l’autonomia i la independència de la junta de festes, queden a l’altura del betum. És a dir, ni ells mateixos són capaços de complir els seus propis compromisos.

L’elecció de l’assemblea amb el president de la junta no va ser del gust de la regidora de festes i hem viscut un serial fins a acabar amb la querella i la posterior destitució del president de la Junta de Festes, prenent el comandament i prenent el control. Això solament passa en les dictadures.

DM: I quan creu el grup popular que hauria de convocar-se de nou a l’assemblea?

BC: El més aviat possible.

DM: Si tinguéreu l’oportunitat de posar-vos al capdavant d’esta problemàtica, que decisions prendria el grup popular?

BC: La primera és deixar parlar al món de la festa, perdona que insistisca amb això però és fonamental. És molta gent la que fan les nostres festes grans i és molta gent a la qual li devem que les nostres festes, que van ser declarades d’interés turístic internacional, siguen el que són. Per això, són ells els que han de pronunciar-se i nosaltres, els polítics, hem de respectar les decisions que ells prenguen, que per a això existeix una assemblea, per a això hi ha uns estatuts i per a això hi ha un òrgan col·legiat que és qui ha de pronunciar-se i ha de parlar. Esta és la primera decisió que s’ha de prendre.

La segona és complir els acords del congrés magdalener. Van convocar un congrés magdalener, van convocar a tot el món de la festa simplement per tenir titulars, perquè tots els acords que es van prendre per consens es van dur a terme de forma democràtica i l’alcaldessa es va comprometre a què tingueren rang de declaracions institucionals, és a dir, votats per tot l’ajuntament. I no ha complert res.

Per tant estem davant d’un govern que no és capaç de complir les seues pròpies promeses. Que està defraudant a tothom perquè no està fent res del que va prometre, o molt poc, i que el seu únic afany és el d’intervenir tot el temps.

Leave a Reply

Your email address will not be published.