fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

L’Ajuntament de Sagunt instarà el Govern a dialogar i consensuar amb les forces polítiques un acord de necessitats i prioritats de les entitats locals

L’Ajuntament de Sagunt instarà el Govern a dialogar i consensuar amb les forces polítiques un acord de necessitats i prioritats de les entitats locals

Algunes d’eixes necessitats i prioritats són la suficiència financera o l’autonomia pressupostària i venen marcades en el document que el Govern i la FEMP van aprovar per unanimitat al maig.

L’Ajuntament de Sagunt instarà el Govern a dialogar i consensuar amb totes les forces polítiques un acord que atenga les necessitats i prioritats de les entitats locals, com per exemple la suficiència financera i l’autonomia pressupostària, marcades en el document que el Govern i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) van aprovar per unanimitat el maig passat. A més, demanarà que es garantisca una legislació que s’acompanye d’avaluacions d’impacte competencial i econòmic del cens local i, si fora el cas, mesures compensatòries. Així s’ha aprovat en la sessió plenària celebrada ahir després que els grups municipals Compromís, Esquerra Unida, Ciutadans i Partit Popular presentaren una proposta conjunta.

La moció s’ha aprovat amb els vots a favor del PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Iniciativa Porteña, Ciutadanos i Partit Popular, i l’abstenció de VOX.

Segons recull l’exposició de motius de la moció conjunta, el Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d’agost suposava una ingerència inacceptable en la competència i gestió dels recursos per part dels ajuntaments, que ha suscitat el rebuig frontal de tots els grups polítics de molt diferent signe i que suposa un greu perjudici per a les entitats locals. Consideren que el Govern ha de rectificar i reprendre la senda del consens perquè les administracions més pròximes disposen de tots els recursos disponibles per a atendre les seues necessitats després de la crisi provocada per la covid-19.

En segon lloc, la proposta aprova reclamar al Govern d’Espanya poder disposar del 100% dels romanents de tresoreria generats en 2019, així com dels romanents acumulats, per a permetre a les administracions locals abordar la crisi sanitària, social i econòmica provocada per l’actual pandèmia. De la mateixa manera, sol·liciten la creació d’un fons addicional de 5000 milions d’euros en ajudes directes i incondicionades a les entitats locals que no disposen de tals romanents, de manera que no es generen distincions entre la ciutadania.

A més, el Ple demana la participació directa dels ajuntaments en la distribució i transferència als municipis dels Fons Europeus de Reconstrucció per a compensar l’impacte real de la crisi en els ingressos i despeses pressupostàries de les entitats locals. D’altra banda, la proposta apel·la al Govern de l’Estat perquè quantifique les despeses per servicis impropis produïts i les noves regulacions durant la pandèmia, per a compensar així als municipis.

En cinqué lloc, la Corporació Municipal sol·licita que es complisquen els acords de la FEMP per a poder establir una col·laboració en la recuperació dels sectors econòmics i socials, donant suport a les actuacions consensuades juntament amb el Govern d’Espanya i amb la resta de les administracions públiques.

A través de la proposta també s’insta el Govern davant l’actual situació de crisi sanitària, social i econòmica a estudiar la possibilitat de flexibilitzar la regla de la despesa contemplada en la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de manera que es facilite a les entitats locals abordar amb majors garanties al repte al qual s’enfronta la societat provocat per la covid-19.

Finalment, el Ple comunicarà l’aprovació d’estos acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri d’Hisenda, a la FEMP, a la FVMP i al Congrés dels Diputats i al Senat, així com a tots els grups parlamentaris.

Leave a Reply

Your email address will not be published.