Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Almassora instal·larà 23 nous contenidors de reciclatge

Almassora instal·larà 23 nous contenidors de reciclatge

Un acord amb Ecoembes permet multiplicar la recollida de plàstic.

L’Ajuntament d’Almassora, a través de l’entitat Ecoembes, instal·larà 23 nous contenidors de reciclatge. Es tracta de punts de recollida selectiva de plàstic per a evitar els desbordaments en la via pública i afavorir la neteja de la ciutat. Tal com ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, María José Tormo, en cap cas substituiran altres dipòsits, sinó que la seua ubicació es produirà en punts que fins ara mancaven d’este servei tant en la platja com en el casc urbà.

De fet, en l’acord signat entre ambdues parts figura com a objectiu situar en la via pública del seu terme municipal els contenidors en nous punts de recollida, no admetent-se la seua instal·lació en punts de recollida ja existents, ni la seua utilització per a reposició d’altres contenidors. El termini per a la col·locació de tots els dipòsits en via pública serà de set dies després de la recepció d’estos. El consistori remetrà a Ecoembes un llistat on es detalle la ubicació.

La signatura es compromet a mantenir perfectament actualitzat l’inventari de contenidors per a recollida selectiva d’envasos lleugers situats en via pública, que reflectirà les altes i baixes que es vagen produint. Ecoembes garantirà la prestació d’un servei de recollida selectiva d’envasos lleugers de qualitat i es compromet a actuar freqüentment en la recollida per a evitar desbordaments, així com a la neteja i manteniment dels dipòsits i del seu entorn, de manera que es facilite i incentive la participació dels usuaris en la recollida selectiva.

Ecoembes assumeix el sobrecost del servei derivat de l’adquisició dels 23 contenidors de càrrega superior de 3.000 litres per a la recollida selectiva. En cap cas la col·laboració en el finançament dels contenidors suposa la propietat dels mateixos per part de l’entitat. El paper de la signatura se cenyeix a sufragar el cost del servei prestat en concepte de recollida selectiva, sent l’objectiu d’esta acció la millora de la qualitat del servei de retirada. A més, col·laborarà amb l’Ajuntament d’Almassora en el seguiment continu dels resultats de la recollida selectiva.

L’adhesió d’Almassora al conveni marc entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes fixa els compromisos de les parts implicades pel que fa al funcionament del sistema integrat de gestió. A través d’este acord ambdues parts expressen que desitgen col·laborar per a millorar els mitjans disposats en la prestació del servei, de manera que es puga incrementar la quantitat d’envasos lleugers recollits selectivament i augmentar d’esta forma els percentatges de recuperació i reciclat dels residus d’envasos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.