fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Almassora trau a concurs la gestió del bar de Boqueres per 6.000 euros

Almassora trau a concurs la gestió del bar de Boqueres per 6.000 euros

La gestió del negoci dels camps de futbol ix a licitació per quatre anys.

La junta de govern de l’Ajuntament d’Almassora aprovarà avui l’expedient per a traure a concurs públic l’explotació del bar dels camps de futbol de Boqueres. La licitació té un termini de vigència de quatre anys per 6.000 euros anuals. L’immoble de propietat municipal està situat en un edifici independent dins del recinte esportiu, en el número 70 del carrer Boqueres.

Els interessats a explotar el negoci tindran un termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), per a presentar les seues propostes. Podran fer-ho per correu o en l’oficina del SIAC de l’Ajuntament fins a les 14 hores. En cas que l’últim dia fóra dissabte, ho prorrogaran fins al primer dia hàbil següent.
Els criteris d’adjudicació del contracte seran els següents per ordre decreixent d’importància i per la ponderació que se’ls atribueix: equipament, projecte d’explotació i proposta econòmica. Els interessats hauran d’incloure en el document del projecte d’explotació les iniciatives socioculturals enfocades als usuaris de les instal·lacions esportives amb l’objectiu de dinamitzar el recinte.

El contingut del projecte s’estructurarà en els següents apartats: detall del nombre d’iniciatives soci-culturals propostes al llarg de l’any (indicant l’horari de les mateixes i la seua durada), descripció de l’organització en la prestació del servei (atenent als serveis oferits o disponibles) i horari d’obertura setmanal, així com els dies d’obertura anuals.

Quant a l’equipament, el document arreplegarà clarament la qualitat de mobiliari (taules, cadires i tamborets), estris (coberteria, cristalleria, vaixelles, paelles, cassons…) i equipament (cuina, planxa, freidora i altres electrodomèstics aportats per a l’explotació del servei).

L’adjudicatari haurà de mantenir en perfectes condicions higiènic-sanitàries tant l’interior de les instal·lacions com les zones exteriors i adjacents a la mateixa. En cas contrari, ho realitzarà l’Ajuntament amb càrrec a l’obligat. Davant tres amonestacions per falta de neteja i decore, el consistori podrà rescindir el contracte unilateralment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.