fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Borriana convoca ajudes per als clubs i entitats esportives per un import global de 80.000 euros

Borriana convoca ajudes per als clubs i entitats esportives per un import global de 80.000 euros

El termini de presentació de sol·licituds per a optar a les subvencions finalitza el 31 d’octubre de 2019.

L’Ajuntament ha convocat les subvencions per als clubs i entitats esportives locals, amb la finalitat de finançar les despeses corrents dels programes anuals d’activitats a desenvolupar durant l’any 2019. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2019.

Per a la convocatòria, l’Ajuntament destina un import global màxim de 80.000 euros, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i la gestió d’activitats esportives per part dels clubs i entitats.
Segons s’establix en les bases de la convocatòria, estes subvencions són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Les subvencions van destinades a les entitats i clubs esportius locals, classificats en Esports Col·lectius de Competició, Esports Individuals amb participació en competicions federades i Esports Individuals sense participació en competicions federades.

Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els següents: la participació en el projecte “Esport al teu Club”, en el qual s’imputaran directament 20€ per cada escolar fins a la categoria benjamí inclusivament (4t Primària) durant la temporada 2019/2020, i per les activitats pròpies de l’entitat.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i la valoració serà realitzada d’ofici per l’Ajuntament segons les inscripcions presentades pel club al Servei Municipal d’Esports a l’inici de la temporada.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic de l’Ajuntament de Borriana, a través del tràmit electrònic adequat o, si no, el “d’Instància General” (http://burriana.sedelectronica.es/info.0), adjuntant els models normalitzats establits per a este procediment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.