fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Borriana posarà en valor els treballs de la muralla medieval musulmana en el jardí del Pla

Borriana posarà en valor els treballs de la muralla medieval musulmana en el jardí del Pla

L’Ajuntament mamprèn la fase final dels treballs de museïtzació i posada en valor del portal de València.

L’Ajuntament de Borriana mamprèn la fase final dels treballs de museïtzació i posada en valor del portal de València de la muralla medieval musulmana al jardí del Pla.

En 2021 es va realitzar una intervenció arqueològica al jardí de la plaça Major que va permetre deixar al descobert una part del fonament de l’antic Portal de València que havia sigut excavada en la dècada dels 80 del segle XX, durant una reforma duta a terme al jardí.

L’actuació va servir a més per a documentar nous trams de la muralla de la ciutat que es conserven en el subsol, segons ha declarat el regidor de Patrimoni, Vicent Granel, que juntament amb l’arqueòleg municipal, José Manuel Melchor, han estat supervisant les excavacions. No obstant això, els treballs de conservació realitzats l’any passat van resultar insuficients per a finalitzar el projecte.

L’arqueòleg municipal ha explicat que l’inici de les excavacions es va realitzar sobre la base de les evidències dels treballs previs que es van documentar en els anys 80 i que donaven testimoniatge de l’existència en aquest punt d’unes restes arqueològiques de la muralla musulmana, “amb unes característiques molt peculiars, amb els murs en forma d’U, que podien ser de gran interès arqueològic, però que s’havien tapat”.

Després de finalitzar la primera fase dels treballs d’excavació, ara s’està fent la fase de posada en valor perquè quede visible, amb garanties i seguretat i amb panells informatius”.

Així, en la finestra arqueològica que es conserva al jardí es pot identificar el mur extern –muralla– i els fonaments d’una estructura de mur amb una obertura que pertanyia a una entrada en colze, un element típic de l’arquitectura militar d’època andalusí.

Perquè puga ser contemplat per la ciutadania s’ha rebaixat la vegetació confrontant en la vorera del carrer Major i després de les festes patronals s’instal·larà un panell informatiu al jardí de manera que quede lliure per al pas per la vorera.

Els treballs de conservació consisteixen en la consolidació d’estructures de morter de calç, actualment visibles (aproximadament 6m²), a través d’injecció, impregnació i degoteig de lletades de calç hidràulica, patinats puntuals d’estructura de morter de calç, hidrofugació d’estructures de morter de calç, actualment visibles.

A això se suma l’acabat estètic de talussos amb la incorporació d’una malla galvanitzada electrosoldada i degudament ancorada al suport i seguint la forma en les trobades amb les restes arqueològiques i encobriment de morter acolorit sobre la malla, degudament col·locats i subjectes cobrint el 100% dels talussos de l’excavació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.