fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Borriana realitza el sorteig de meses per a la pròxima cita electoral municipal i autonòmica del 28 de maig

Borriana realitza el sorteig de meses per a la pròxima cita electoral municipal i autonòmica del 28 de maig

En el ple extraordinari d’avui s’ha establit tant els 40 càrrecs de president o presidenta, com els 80 vocals i les persones suplents per a cadascun dels càrrecs que compondran les meses electorals.

L’Ajuntament de Borriana ha realitzat el sorteig públic amb un programa informàtic per a designar les persones que ocuparan els diferents llocs, presidència i vocalies, en les 40 meses electorals dels 21 col·legis electorals a Borriana per a la pròxima cita electoral del 28 de maig, en què se celebraran les eleccions municipals i autonòmiques.

Per tant, en el ple extraordinari d’avui s’han triat tant les persones titulars dels 40 càrrecs de president o presidenta, com les 80 vocals titulars, i les 6 persones que constaran com a suplents per a cadascun dels càrrecs que compondran les 40 meses electorals, cosa que suposa un total de 360 persones designades.

Cadascuna de les persones que hagen estat triades en el sorteig públic celebrat a la sala de plens municipal rebrà durant les pròximes jornades la notificació amb les instruccions que ha de seguir per a prendre part en la mesa electoral que li haja correspost, ja que les dades no poden fer-se públiques i la confirmació es realitza de forma personal a través de la notificació que es farà arribar als respectius domicilis.

La designació d’aquests càrrecs s’ha realitzat amb un programa informàtic, a través d’un mètode que pretén garantir la transparència i aleatorietat, entre totes les persones censades en el municipi que sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies.

El programa informàtic també té en compte que per a ser elegit president de mesa, s’exigeix a més el títol de Batxiller o FP II, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

El citat programa selecciona de la base de dades que inclou totes les persones censades, aquelles que compleixen les condicions introduïdes quant a data de naixement i nivell d’estudis i, sobre aquest conjunt, aplica una fórmula matemàtica amb números aleatoris seleccionats a l’atzar per la pròpia aplicació.

Els resultats han sigut remesos immediatament després del ple al Jutjat de pau, que els enviarà a la Junta Electoral de Zona. Serà aquest organisme el que comunique i cite a cada persona per a complir l’obligació de ser president, vocal o suplent de taula.

El diumenge 28 de maig a les 8 del matí obriran els 21 col·legis electorals a Borriana, amb un total de 40 meses, en les quals estan cridats a votar 24.853 electors, segons l’últim cens electoral.

Cal recordar que les persones electores assignades per a votar en les meses situades a l’IES Jaume I hauran de fer-ho al CEIP Francesc Roca i Alcaide (carrer Thomas Alva Edison, 1), i que en el districte del Port, el local electoral del Consultori Mèdic del Port estarà en la mateixa ubicació però ara es denomina Tinència d’Alcaldia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.