fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Borriana redueix en 5,3 milions el deute municipal en només els dos últims anys

Borriana redueix en 5,3 milions el deute municipal en només els dos últims anys

La regidoria d’Hisenda trasllada el Compte General a la Sindicatura, en la qual les xifres de 2016 mostren que els indicadors econòmics són positius íntegrament.

La regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, ja ha traslladat a la Sindicatura de Comptes la totalitat de la documentació relativa al Compte General de l’exercici 2016, després de l’aprovació en el Ple Municipal. Tal com ha volgut destacar Rius «ens pareix, com a mínim estrany que l’oposició votara en contra quan es tracta d’un procediment marcat per la llei en el qual s’especifiquen els terminis per a remetre el Compte General a la Sindicatura, però queda clar que és una maniobra més d’oposar-se sense sentit fins i tot als processos marcats per la llei, que a més, són necessaris per a més tard rebre determinades subvencions i ajudes al municipi de Borriana”. Dins de les diferents xifres i anàlisis traslladades que seran analitzats i sobre els quals la Sindicatura emetrà un posterior informe, Rius ha volgut destacar diversos punts “que demostren la rigorositat en el control financer i els avanços que en matèria de pagament a proveïdors, de reducció de deute municipal o de baixada de reconeixements extrajudicials hem aconseguit en 2016”. Així, els principals indicadors sobre el control financer de la institució municipal, “mostren avanços i el dur i tenaç treball realitzat pels diferents departaments relacionats directament amb la gestió econòmica durant els dos anys que portem al capdavant del consistori, i que es poden resumir en alguns punts claus per al correcte, legal i bon desenvolupament de la gestió”, com ha volgut assenyalar Rius.

Pel que a la reducció del deute municipal respecta, “l’evolució ha sigut enorme respecte a la gestió anterior que feia que cada any cresqueren l’endeutament, i dels 15,9 milions que ens trobem a la nostra arribada al consistori, la xifra s’ha reduït en més d’un 33 per cent, amb la reducció de 5,3 milions de deute”. A més, Rius també ha indicat que “el deute financer per habitant ha passat de 358 en 2015 euros a 315 en finalitzar 2016, una xifra més que indica la tendència a la baixa que pretenem portar endavant pel que fa a deute municipal”.

Un altre dels aspectes que més destaca en la nova gestió econòmica municipal és la que fa referència a la facturació pendent d’exercicis anteriors, ja que com ha declarat Rius “de moment, hem acabat amb totes les factures que l’anterior equip de govern havia deixat pendents de liquidar, per la qual cosa podem dir que també hem solucionat un problema que començava a ser endèmic com era el de la facturació pendent, així que acabem 2016 amb tota la facturació aplicada al pressupost, com ha de ser”.

A més, la resolució en contra dels Informes d’Intervenció també s’ha reduït en un 53 per cent, passant d’una xifra total de 75 processos a tan sols 35. A això cal sumar que els reconeixements extrajudicials “sobre els quals la Sindicatura ja va advertir a l’anterior equip de govern, han passat de 24 en els anys 2013 i 2014 a tan sols 1 en 2016”. I finalment Rius ha volgut destacar que “en els set últims trimestres hem complit amb la Llei que estableix un termini màxim de trenta dies per al pagament a proveïdors, amb una mitjana de tan sols 7,1 dies en l’últim trimestre de 2016, una altra conseqüència del volum de treball i la millora en la gestió de les contractacions municipals”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.