fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El control financer voluntari permet a Almassora estalviar 284.000 euros en contractes menors en un any

El control financer voluntari permet a Almassora estalviar 284.000 euros en contractes menors en un any

Intervenció examina expedients de forma aleatòria per a verificar la seua legalitat.

L’Ajuntament d’Almassora va estalviar 284.328,19 euros en contractes menors al llarg del 2016 gràcies al Pla Anual de Control Financer aprovat a la fi del 2015. Així es desprèn de l’informe d’Intervenció que passarà esta vesprada pel ple de juny, l’últim de caràcter ordinari presidit per Susanna Nicolau com a alcaldessa d’Almassora, i que aborda l’eficàcia d’este mecanisme de control que el consistori aplica de forma voluntària i pionera en la província de Castelló.

L’aprovació del pla anual del 2016, segons figura en la dació de comptes, establia el control de la gestió econòmica-financera dels següents expedients: contractes menors del 2016, subvencions del 2015, projecte EDUSI i registre comptable de factures. A més, incloïa també l’auditoria pública dels comptes anuals del 2015 de la societat municipal Vicente Vilar Morellá.

En compliment d’eixa resolució, els serveis tècnics municipals van distribuir el control financer de l’exercici en quatre trimestres. En l’últim, Intervenció va verificar els contractes menors de tot l’exercici 2016. Eixa gestió va suposar la comptabilitat de tots els contractes menors amb import superior a 2.000 euros a partir de les operacions del pressupost de despeses. En total, el departament va obtenir 410 expedients. Amb un percentatge d’error del 10% i un nivell de confiança del 90%, aquesta part va obtenir una mostra de 59 expedients de forma aleatòria per a la seua anàlisi en profunditat.

A més, l’Ajuntament d’Almassora va incorporar a la mostra tots els contractes menors amb import superior a 20.000 euros, la qual cosa va conformar una mostra total de 82 expedients que quantitativament ascendien a 1.177.192,10 euros. Esta quantitat representa per import el 19,10% de la totalitat dels contractes menors que signa el consistori. L’estalvi generat per la gestió d’aquests, segons l’interventor, ha suposat un total de 284.328,19 euros per a les arques municipals.

Tal com assenyala esta part, l’anàlisi i control financer dels contractes menors del 2016 suposa una eina “per a verificar el compliment de la normativa aplicable a este tipus de contractes, verificar que el preu facturat està dins de mercat i comprovar les prestacions realitzades”. Un altre dels objectius és identificar contractacions menors que es tramiten com a tals i que haurien de tramitar-se mitjançant el procediment ordinari de contractació.

A més, l’interventor ofereix algunes recomanacions per a millorar la gestió, entre les quals figuren propostes que ja ha activat l’Ajuntament com la tramitació dels serveis de gas o el manteniment d’equips d’aire condicionat mitjançant el procediment ordinari de contractació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.