fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El departament d’Activitats de l’Ajuntament de Sagunt va concedir 395 llicències i títols habilitants a empreses el passat any 2021

El departament d’Activitats de l’Ajuntament de Sagunt va concedir 395 llicències i títols habilitants a empreses el passat any 2021

Des de l’àrea apunten que, a poc a poc, van remetent les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària i es van activant més negocis a la ciutat.

El departament d’Activitats de l’Ajuntament de Sagunt va concedir durant el passat exercici 2021 un total de 395 llicències i títols habilitants, la qual cosa va suposar un increment de 130 respecte a 2020, en què es van atorgar 265. D’eixos 395 títols emesos, 324 són llicències d’activitat i els restants 71 corresponen a certificats de compatibilitat. A més a més, van rebre 371 sol·licituds presentades per particulars i empreses que van constituir un increment de 81 peticions de llicències respecte al 2020 i de 107 en comparació a les de l’any 2019.

Així, s’observa que ha augmentat el nombre de sol·licituds de noves activitats per part de la ciutadania i les empreses, i, a banda, el nombre de llicències que han sigut concedides per part del departament quasi s’ha duplicat, si es tenen en compte els 183 títols atorgats en 2020 (deixant apart els 82 certificats de compatibilitat donats eixe any) i els 324 en l’exercici passat. Este increment es fa encara més palés en comparar les xifres amb dades de 2019, quan el departament va concedir 149 llicències. Es constata, d’esta manera, que el retrocés que va provocar la pandèmia remet i es torna a reactivar l’activitat econòmica i l’ànim emprenedor a l’hora de posar en marxa nous negocis en el municipi. No obstant això, el punt desfavorable d’este balanç es troba en allò que es refereix a les instal·lacions temporals com ara circs, fires, concerts, mercats ambulants, etcètera, on s’aprecia un descens de l’activitat degut precisament a les conseqüències derivades dels estralls que ha portat aparellats la COVID-19 per al sector de l’oci.

Per al regidor delegat d’Activitats, Guillermo Sampedro, «queda clar que el departament d’Activitats és molt àgil i té, com a objectiu fonamental, ajudar a la ciutadania o a les empreses noves a que s’implanten el més ràpid possible» en el municipi. «Els tècnics i tècniques així com el personal del departament estan fent molt bé el seu treball, que és facilitar la tramitació de les noves llicències. Això s’està notant a l’hora d’aconseguir el vistiplau municipal, desembossant projectes d’altres anys o donant llicències en qüestió de setmanes», ha subratllat l’edil, qui considera, en definitiva, que això «és el que més li interessa a la ciutadania: obrir com més prompte millor el seu negoci».

«Estem en uns nivells molt alts de llicències, agilitant la tramitació i buscant que arriben noves activitats i noves empreses a la nostra ciutat, com a generadores de nous llocs de treball», ha puntualitzat Sampedro.

Tal com ja s’ha comentat, dels 395 títols, 71 corresponen a certificats de compatibilitat i 324 són llicències d’activitat. D’estes, 28 són declaracions responsables, 43 llicències ambientals, 25 d’espectacles, 63 canvis de titularitat, 3 espectacles temporals, 7 autoritzacions ambientals integrades i 25 innòcues i altres 130 per a comerç detallista i serveis.

Quant a les declaracions responsables es van tramitar 32 sol·licituds i es van autoritzar 28. En 2021 quasi es va duplicar el nombre de sol·licituds d’activitats de llicència ambiental (41 enfront de 27), que són les que es refereixen a grans empreses que decideixen instal·lar-se en els polígons industrials saguntins, amb l’increment que suposa això pel que fa a riquesa mitjançant ingressos per IBI i a possibilitats de generació de treball a través d’ocupació directa i indirecta, i també es van incrementar fins a quasi triplicar les autoritzacions concedides pel departament respecte a l’exercici previ (43 contra 16) gràcies a la simplificació de la tramitació per a facilitar l’obtenció de llicència per part de les empreses.

Les llicències d’espectacles, que en este cas fan referència a nous locals com ara bars, restaurants, cafeteries, etcètera, van augmentar des de les 28 fins a les 41 sol·licituds mentre que les concessions es van mantindre en xifres quasi idèntiques (24 i 25) respecte a l’any anterior. En 2021 es van sol·licitar 56 canvis de titularitat enfront dels 43 de 2020, dels quals es van acabar autoritzant 63, vora el triple de resolucions favorables que en 2020 (25).

Van ser, com ja s’ha explicat, els espectacles temporals els que més van patir les conseqüències de la pandèmia. Així, en 2021 va haver-hi un descens en les sol·licituds de llicència d’activitat respecte a l’exercici previ (11 i 14 respectivament) i només es van concedir tres. Això es va deure, principalment, al fet que en diversos casos es van iniciar els tràmits però finalment les persones interessades van desistir, probablement a causa de la incertesa derivada de la situació provocada pel virus.

Pel que fa a l’autorització ambiental integrada, es tracta d’una concessió que correspon a la Generalitat Valenciana, encara que amb la participació dels ajuntaments, a través de l’emissió d’informes sectorials en l’exercici de les seues competències. En este cas, es va incrementar deu vegades el nombre de sol·licituds de nova activitat o de renovació d’autoritzacions i finalment es van tramitar favorablement set d’elles –la majoria d’estes, renovacions, el procés de les quals s’ha de reformular cada huit anys per a mantindre el títol habilitant–.

Tant les sol·licituds innòcues com les de comerç minorista i de serveis mostren en 2021 xifres similars a les de 2020, encara que l’increment resulta especialment cridaner pel que fa a llicències atorgades. Així, es van concedir 25 innòcues (9 més que l’any previ) i 130 llicències per a comerç detallista i serveis, més del doble que les 58 de l’exercici que precedia. Això, apunten des del departament, seria imputable tant a la favorable resposta de la ciutadania a l’hora de presentar els seus projectes com al bon funcionament de l’àrea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.