fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El departament d’Activitats de Sagunt va concedir 265 llicències per a activitats empresarials durant 2020

El departament d’Activitats de Sagunt va concedir 265 llicències per a activitats empresarials durant 2020

La regidoria ha prioritzat la implantació de noves empreses i projectes a la ciutat.

El departament d’Activitats de l’Ajuntament de Sagunt va concedir un total de 265 llicències d’activitat o títols habilitants a negocis i empreses durant l’exercici 2020, enfront de les 149 de l’exercici anterior. En 2020, el departament va registrar 290 projectes i sol·licituds d’autorització o llicència per a l’obertura d’establiments públics, enfront de les 265 sol·licituds de 2019 i per davall de les 341 del 2018. De les 290 sol·licituds de l’any passat, 69 corresponien a noves compatibilitats o noves implantacions,

El regidor d’Activitats, Guillermo Sampedro, ha valorat la gestió del seu departament: «Els números demostren el que sempre hem defensat, que el departament d’Activitats és molt àgil i fa bé el seu treball. Malgrat la mala fama, la veritat és que la gran majoria de les llicències que es demanen tarda com a màxim dos o tres mesos a donar-se. És més, moltes de ls quals, només tarden dos o tres setmanes».

Per a Sampedro, «sí que és cert que en el 2019 vam tindre una certa aturada a l’hora de donar llicències, però en este passat 2020 ens hem posat en nivells de 2018 i 2017, que són molt alts. Com ve succeint en els últims exercicis, la nova legislació ens permet agilitar la tramitació i és el que fem. A més, durant la pandèmia, la paralització de terminis no ens ha afectat a l’hora d’atorgar llicències, i el teletreball no ha suposat cap trava i hem pogut abordar aquelles llicències més complicades que estaven embossades».

Per tant, en els últims anys, el departament d’Activitats ha anat agilitant el procés administratiu per a evitar el coll de botella i donar una resposta ràpida a les sol·licituds de noves empreses que es volen instal·lar en el municipi o a aquelles que canvien de propietari a través d’un canvi de titularitat o nou arrendament. A més, els canvis introduïts en la legislació l’han tornada més flexible i han suposat una major rapidesa a l’hora d’atorgar autoritzacions o llicències d’obertura.

En este sentit, segons explica el regidor, «la nostra prioritat són les noves implantacions d’empreses, principalment a Parc Sagunt i en la resta dels polígons industrials, pel volum de llocs de treball nous que poden generar, però sense oblidar-nos de la resta d’activitats i negocis com a motors de l’economia i, per això, tractem de facilitar al màxim i agilitar l’obtenció de les respectives llicències sempre en el marc de la llei».

Desglossant eixos 265 títols atorgats en 2020, des del comerç minorista, que inclou xicotetes botigues i comerços, va haver-hi 63 sol·licituds i es van autoritzar 58. En l’exercici anterior van ser un total de 73 sol·licituds i 51 documents habilitants els que va emetre l’Ajuntament. El règim de control dels comerços minoristes ha canviat a l’empara de la Llei 12/12, ja que el seu règim va quedar modificat amb l’exclusió de la Llei 6/14. El resultat és que ja no es tramiten expedients de compatibilitats, la qual cosa agilita la tramitació en poder obrir quasi immediatament quan presenten la documentació de manera correcta. La mitjana de temps per a tramitar estes llicències és d’un mes.

També es van registrar 25 sol·licituds d’autorització per a activitats innòcues, realitzades per xicotets comerços com clíniques o carnisseries que comporten una dificultat una mica major en el seu control perquè comporta una autorització sectorial per part de la Generalitat, i que estan subjectes de manera testimonial i residual a la Llei 6/14, amb document habilitant per a un total de 16. En el 2019 van ser 16 les sol·licitades i 3 les autoritzades. La mitjana per a tramitar estes autoritzacions és de poc més de dos mesos si la documentació està correcta.

En un apartat superior en dificultat de tramitació, es van registrar 20 noves declaracions responsables ambientals, i van obtindre document habilitant un total de 41 durant l’exercici 2020, algunes de les quals es venien arrossegant d’altres anys, enfront de les 37 de l’anterior i 11 documents habilitants. Són activitats subjectes al Títol IV de la Llei 6/14 i que en la seua pràctica totalitat han obtingut document habilitant. El temps de tràmit és similar a l’anterior, poc més de dos mesos des del moment de l’inici de l’expedient.

El departament d’Activitats també va rebre 27 noves sol·licituds de llicències ambientals per a les activitats econòmiques més complexes i es van autoritzar 16 activitats durant l’any. L’any 2019 van ser 31 les tramitades i 25 les autoritzacions emeses.

El termini màxim per a resoldre estos projectes és de sis mesos, però la mitjana és de cinc per a la tramitació, execució d’obra i obtenció de permís d’obertura. La mitjana de tramitació és major perquè es tracta del procediment més dificultós, perquè són les activitats de més alta responsabilitat dins de l’àmbit municipal d’actuació (sense comptar les Autoritzacions Ambientals Integrades, que la seua concessió depén de la Generalitat Valenciana). El departament d’Activitats fa un seguiment setmanal de les compatibilitats d’esta mena d’expedients, la qual cosa evita esperes innecessàries de fins a un mes.

D’altra banda, es van registrar 28 sol·licituds d’obertura a través de la llei d’espectacles, que principalment afecta a bars, cafeteries i restaurants, amb 14 llicències donades durant el 2020, mentre que en 2019, van anar 31 les sol·licituds i 15 els documents habilitants, permetent a les restants en la seua majoria el règim de la provisionalitat. La Llei 14/10 d’Espectacles establix que l’obertura provisional s’atorga després d’una visita de comprovació no desfavorable o comprovant que s’ha presentat la documentació, encara que quede pendent la visita. S’intenta articular l’opció més favorable als interessos del ciutadà per a emetre el document habilitant de provisionalitat al més prompte possible i d’ofici.

A més, es van registrar 14 sol·licituds per a la realització d’espectacles temporals (circs, fires i casetes de falles) i 18 l’exercici anterior. D’estes 14 sol·licituds temporals només es van tramitar dos de manera favorable. Este descens es deu, principalment, a la pandèmia i a les restriccions sanitàries.

El que també s’ha continuat tramitant amb agilitat són els canvis de titularitat d’un negoci. Al llarg del passat any es van presentar 43 sol·licituds de canvi de titularitat i es van autoritzar 25, enfront de les 53 sol·licituds de 2019 i 26 documents habilitants emesos en este sentit. Pràcticament el 90% de les persones que sol·liciten l’autorització l’obtenen en un termini de 15 dies, si aporten tota la documentació en regla.

Respecte a les Autoritzacions Ambientals Integrades, només es va registrar una sol·licitud i amb resultat favorable, mentre que en 2019 van ser 2 les tramitades i 6 les autoritzades que també s’arrossegaven d’anys anteriors. Este tipus de llicències són relatives a grans projectes empresarials en els quals l’Ajuntament informa dins de l’àmbit de la seua competència i són autoritzats per la Conselleria.

I per descomptat, a més d’estes llicències atorgades, una de les prioritats del departament, també s’han fet altres gestions, com emetre certificats de compatibilitat urbanística, informes per a l’autorització de terrasses (286), incoació d’expedients sancionadors (98) o certificats de no activitat, 67 més.

Leave a Reply

Your email address will not be published.