Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El Ministeri prorroga durant 60 dies la vigència dels permisos de conduir que caduquen durant l’estat d’alarma

El Ministeri prorroga durant 60 dies la vigència dels permisos de conduir que caduquen durant l’estat d’alarma

Establix a més que quedaran exempts de les restriccions de circulació que es puguen decretar els vehicles de distribució de medicaments, material sanitari i aliments i d’altres serveis essencials.

Establix a més que quedaran exempts de les restriccions de circulació que es puguen decretar els vehicles de distribució de medicaments, material sanitari i aliments i d’altres serveis essencials.

El Ministeri de l’Interior ha dictat una ordre per la qual es prorroga durant 60 dies la vigència dels permisos de conduir que caduquen durant l’estat d’alarma.

L’ordre, publicada este dissabte en el Boletín Oficial del Estado (BOE), assenyala que “els permisos i llicències de conducció, així com altres autoritzacions administratives per a conduir, el període de vigència de les quals vença durant l’estat d’alarma, quedaran automàticament prorrogats mentre dure el mateix i fins seixanta dies naturals després de la seua finalització”.

La resolució, signada pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, també afecta els permisos de conducció estrangers vàlids per a conduir a Espanya. La llei establix que estos permisos són vàlids durant sis mesos des de l’arribada a Espanya i que, vençut aqueix termini, els conductors estrangers han de canviar el permís del seu país per un espanyol.

L’ordre publicada hui en el BOE establix que el còmput d’aqueixos sis mesos queda paralitzat durant l’estat d’alarma, i es reprendrà una vegada finalitzat aqueix període. Per tant, els permisos de conducció estrangers per als quals no haja vençut els sis mesos legals continuen sent vàlids durant l’estat d’alarma.

La resolució també afecta a determinats vehicles que presten serveis essencials com la distribució de medicaments, material sanitari o aliments.

El Reial decret pel qual es va establir l’estat d’alarma assenyala que el ministre de l’Interior “podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius”.

L’ordre dictada este dissabte assenyala que estes restriccions que es puguen establir no afectaran a:

a) Els vehicles d’auxili en carretera.

b) Els vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres.

c) Els vehicles de distribució de medicaments i material sanitari.

d) Els vehicles de recollida de residus sòlids urbans.

e) Els vehicles destinats a la distribució d’aliments.

f) El transport de materials fundents.

g) Els vehicles destinats a transport de combustibles.

h) Els vehicles de transport de bestiar viu.

i) El transport de mercaderies peribles (fruites, verdures fresques i uns altres), sempre que la mercaderia perible supose almenys la meitat de la capacitat de càrrega útil del vehicle o ocupe la meitat del volum de càrrega útil del vehicle.

j) Els vehicles de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.

Les restriccions tampoc afectaran altres vehicles “que contribuïxen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població”.

El mateix Reial decret d’estat d’alarma ja assenyalava que aqueixes restriccions no afectaven els vehicles d’emergència ni als vehicles policials.

L’ordre signada pel ministre de l’Interior ha sigut dictada, com la resta de les resolucions establides a l’empara del Reial decret d’estat d’alarma, amb la finalitat de protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En aquest apartat, l’objectiu és garantir el proveïment de béns de primera necessitat i la prestació de serveis essencials per a la societat.

Per a fer efectiva esta mesura i garantir la unitat i coordinació en la seua execució, l’ordre establix que el Director general de trànsit, Pere Navarro, informe de la mateixa “als responsables de trànsit de les Comunitats Autònomes, o, en el seu cas, de les entitats locals que tenen assumides competències a matèria de trànsit”.

  1. I am 75 years and my licence is due the first week in June. How do I go on about getting it renewed if the ban is not liftedby then?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.