fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El Ple ha aprovat el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sagunt

El Ple ha aprovat el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sagunt

A través d’este document es pretenen dur a terme diferents accions per a solucionar problemes que afecten l’administració local i l’ocupació pública.

El Ple ha aprovat en la sessió ordinària d’ahir a la vesprada el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sagunt, l’objectiu del qual és fixar les línies d’actuació de la política de personal per als pròxims anys en l’organització municipal. Este Pla, presentat per la delegada de Personal i Recursos Humans, María José Carrera, va ser aprovat amb els vots positius de l’Equip de Govern (PSOE, Compromís i Esquerra Unida), mentre que Iniciativa Porteña, PP, Ciudadanos i Vox es van abstindre.

A través d’este document es pretén donar resposta a alguns dels problemes que afecten l’administració local i l’ocupació pública com, per exemple, el problema de l’excessiva temporalitat del personal empleat públic, arbitrant procediments de consolidació o estabilització d’ocupació temporal. En segon lloc, el Pla també preveu, a mig i llarg termini, homogeneïtzar i reestructurar els diferents perfils de llocs de treball perquè a idèntica responsabilitat i comeses corresponga la mateixa classificació, règim jurídic -preferentment funcionarial- i retribucions, eliminant tots aquells conceptes que distorsionen el sistema retributiu vigent.

Una altra mesura que recull el Pla implica revisar les estructures administratives de l’Ajuntament, reagrupant tots els departaments en jerarquies unitàries en les denominades àrees aclarint així els actuals organigrames departamentals. Amb això, el present Pla pretén ser un punt de partida per a les diferents reformes que s’han d’abordar de cara al futur en matèria de personal públic amb la finalitat de millorar la seua organització i eficàcia.

En este sentit, el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sagunt recull diverses línies d’actuació en diferents àmbits. En primer lloc, el document aborda accions a implementar en matèria de planificació dels recursos humans, amb mesures relacionades amb l’oferta d’ocupació, amb la transformació de llocs de treball i amb la jubilació. En segon lloc, també es recullen accions relacionades amb l’estructuració de l’ocupació pública, amb mesures d’estabilització de l’ocupació temporal, de la selecció de personal i de garanties d’igualtat salarial.

La tercera línia d’actuació fa referència a accions relacionades amb la formació del personal, mentre que la quarta línia d’actuació aborda accions en matèria de carrera i promoció professional. Finalment, el Pla aborda una cinquena línia d’actuació referida a altres accions estratègiques com, per exemple, la conciliació de la vida personal i familiar, el teletreball, condicions de treball i plans d’igualtat, entre altres qüestions.

Leave a Reply

Your email address will not be published.