Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El Ple municipal de Peníscola es reafirma en la sol·licitud a la Generalitat de la Redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El Ple municipal de Peníscola es reafirma en la sol·licitud a la Generalitat de la Redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El ple ordinari convocat esta setmana en l’Ajuntament de Peníscola ha ratificat la sol·licitud d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a Peníscola a la Generalitat Valenciana, susceptible de ser finançat pels Fons FEDER europeus, tal com es va publicar en una resolució de la Presidència de la Generalitat en el mes de novembre del passat any.

Per acord de Junta de Govern de 20 de desembre de 2017 es va tramitar davant l’administració autonòmica la corresponent sol·licitud per a la subvenció de la “Redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Peníscola” entre els objectius de la qual es troba “la millora de la connectivitat externa i interna del territori; satisfer les demandes de mobilitat en el territori de forma eficient i integradora i compatibilitzar la implantació d’infraestructures amb la protecció dels valors del territori”, tal com explicava el portaveu de l’equip de govern i edil d’Urbanisme, Romualdo Forner.

Per decret d’alcaldia es va formalitzar el compromís d’habilitar la partida pressupostària suficient per al finançament municipal del projecte, ja que l’Ajuntament – i d’acord a les bases de la convocatòria – ha d’assumir una part del finançament. Els acords descrits van ser ratificats en la sessió plenària del 25 de gener de 2018, comprometent-se així el ple a habilitar la partida pressupostària suficient.

Posteriorment a este primer ple ordinari de l’any, l’administració autonòmica requeria a l’administració local uns aclariments i una sèrie de complements en la documentació de la tramitació administrativa que es concretaven en una declaració d’impacte ambiental o acreditació d’haver-la sol·licitat; el certificat que l’execució de l’actuació de no estar inclosa en les afectacions generals de les directrius de la Xarxa Natura 2000, la declaració signada per l’alcalde sobre l’estructura i contingut mínim del PMUS, la declaració responsable de la rendició de comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes, i la constatació que en el calendari han de constar els temps de treball associats a cadascuna de les fases del projecte sol·licitat.

En relació al requeriment formulat pel Director General d’Administració Local, l’Ajuntament procedia a donar resposta formal al requeriment dins del termini i en la forma escaient, per via telemàtica; i, per tant, quedava el tràmit de l’aprovació plenària que s’ha complit, amb el suport unànime de tots els grups, esta mateixa setmana.

“Ara només queda esperar que la Generalitat Valenciana resolga favorablement per a Peníscola l’adjudicació d’esta subvenció amb fons europeus” ha explicat Forner, insistint “en la important aposta del govern local i el conjunt de la corporació municipal per la millora de la mobilitat sostenible en el municipi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.