fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Gandia tanca files contra l’emergència climàtica

Gandia tanca files contra l’emergència climàtica

Tots els grups municipals signen una declaració institucional per al Ple ordinari de demà dijous, que reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill.

La regidora de Gestió Responsable del Territori, Alícia Izquierdo, s’ha felicitat per l’acord a què han arribat tots els grups municipals a la darrera Junta de Portaveus per tal de signar la Declaració Institucional en favor de l’emergència climàtica. “Era important este posicionament unànime, que s’emmarca en la Setmana de la Lluita contra el Canvi Climàtic. Reconèixer que el planeta, els éssers vius i els ecosistemes es troben en perill i que tots els informes aporten xifres molt preocupants per l’amenaça que representa l’activitat humana sobre el territori”.

I és que Izquierdo alerta en la declaració que estem en un punt de quasi no tornada davant el canvi climàtic i les administracions públiques han d’estar molt preocupades i ser conscients de la gravetat de la crisi climàtica que patim, i que les evidències científiques així ho acrediten.

A la declaració es proposen una sèrie de compromisos:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle del 50% en les emissions de CO2 respecte a les preindustrials abans del 2030 i arribar al balanç net zero no més tard de 2040, i si pot ser abans de 2035, així com detenir la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.

2. Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a açò els governs municipals han d’analitzar com aconseguir este objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris; entre altres frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible el més prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 evitar els bancs amb els quals treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport a la gestió dels béns comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l’erosió. Recuperar dels aqüífers, recuperar les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori, determinar
suports i beneficis fiscals per a l’Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. És necessari avançar, entre d’altres, a una economia local i de proximitat que impulse la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Cal aconseguir al més prompte possible el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estendre’ls a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l’increment de la temperatura global, les ones de calor, la irregularitat de les precipitacions, l’augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s’estan manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de
totes les mesures que s’apliquen. Cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a açò serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que este mecanisme integre especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.

Leave a Reply

Your email address will not be published.