fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

La Universitat Jaume I convoca una oferta pública per a constituir una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació

La Universitat Jaume I convoca una oferta pública per a constituir una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació

Els seleccionats s’encarregaran de col·laborar en la realització dels projectes del grup d’investigació de Bioquímica Computacional.

Les persones que estiguen interessades a formar part de la borsa de treball de personal tècnic per donar suport a la investigació poden fer-ho ara. Per tal de presentar-se a esta borsa és necessari ser espanyol o d’un estat membre de la UE, tenir la titulació de llicenciat o graduat en ciències químiques o bioquímica, no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física i no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.

Per tal de seleccionar a les persones més adients es valorarà el currículum dels aspirants i si ho considera oportú, la comissió pot demanar realitzar una prova addicional eliminatòria que podria ser tant teòrica com pràctica.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I juntament amb el currículum i els documents que acrediten tots els mèrits esmentats. Finalment, es podran consultar els resultats de la selecció en este link: http://www.uji.es/serveis/rrhh/

Pots trobar més informació a: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/03/pdf/2017_8270.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.