fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

L’Ajuntament d’Almassora convocarà després de 14 anys el procés per a nomenar funcionari al personal laboral fix

L’Ajuntament d’Almassora convocarà després de 14 anys el procés per a nomenar funcionari al personal laboral fix

La taula de negociació aprova per unanimitat les bases del procediment

La taula general de negociació de l’Ajuntament d’Almassora ha donat el seu vistiplau a la convocatòria, 14 anys després, del procés per a nomenar funcionari al personal laboral fix. L’acord per a les proves selectives confirma l’aposta de l’equip de govern per consolidar la plantilla enfront de la temporalització i els contractes eventuals que han imperat en aquest temps.

La convocatòria, l’última des del 2003, té com a objecte l’adaptació del règim jurídic del personal laboral fix de l’Ajuntament d’Almassora a la naturalesa funcionarial dels llocs de treball que ocupa, a través de cursos i proves selectives, de conformitat amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. Així ho ha anunciat el regidor de Personal, Santiago Agustí, després del beneplàcit de la taula a les bases que regiran el procés.

“És un pas més per a consolidar la plantilla, donar major seguretat a l’estructura laboral de l’Ajuntament i millorar l’atenció ciutadana enfront de les contractacions temporals”, ha defensat l’edil. En aquest sentit, ha recalcat la imminent finalització del conveni dels treballadors després de prop de dos anys de negociacions i la necessitat que el Govern desbloquege els processos de contractació de personal.

Per a ser admesos en els cursos i proves selectives objecte d’aquesta convocatòria, els aspirants hauran de sol·licitar-ho en el termini hàbil i estar compresos en algun dels supòsits següents: ser personal contractat laboral fix al servei de l’Ajuntament d’Almassora i ocupar amb caràcter definitiu un lloc classificat de naturalesa funcional en la relació de llocs de treball d’aquesta Administració o ser personal contractat laboral fix i trobar-se en qualsevol tipus d’excedència, sempre que el seu lloc estiga classificat com de naturalesa funcionarial.
Per a poder adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del procediment establit en aquesta convocatòria, a més de superar les corresponents proves avaluadores, serà requisit indispensable l’assistència a un 85% com a mínim de la durada total del curs selectiu al qual s’estiga adscrit.

Els qui vulguen formar part del procés d’adaptació objecte d’aquesta convocatòria hauran de fer-ho constar per mitjà d’una sol·licitud seguint el model acordat. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) la relació de persones admeses i excloses en la realització dels cursos i les proves selectives. Disposaran de 10 dies hàbils per a al·legar. D’igual forma, l’Alcaldia determinarà el calendari de celebració dels cursos, així com el règim, horari i lloc de realització. Els sol·licitants hauran de participar en el curs i les proves d’avaluació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.