fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Nules busca educadors socials i xofers

Nules busca educadors socials i xofers

S’obriran dues borses de treball per cobrir els llocs ofertats.

L’Ajuntament de Nules ha convocat el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball que previsiblement tindrà lloc este mes de desembre. Entre estes convocatòries es troba la formació d’una borsa de treball temporal d’Educadors Socials amb la qual es pretén formalitzar el contracte laboral de duració determinada o nomenament de funcionari interí, “esta convocatòria està lligada a les ajudes que ens atorga la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a la contractació de personal de l’equip de serveis socials amb les que en els últims anys hem pogut dotar al departament de Serveis Socials de diferents professionals”, explica la regidora de Personal, Rosa Ventura.

La selecció dels aspirants es realitzarà pel procediment de concurs i les funcions que hauran de portar a terme són: informació, orientació i assessorament; detecció i prevenció de situacions de risc; transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura; coneixement, anàlisi i investigació dels contexts socials i educatius; generació de xarxes socials, processos i recursos educatius i socials; mediació social, cultural i educativa; disseny, implementació i avaluació de programes i projectes educatius; realització de diferents tasques de gestió, estudi, informe i propostes relacionades amb la seua categoria laboral, entre altres.

Per altra banda, també s’han publicat les bases per a la constitució d’una borsa de treball d’oficial electricista i una altra de xofer de vehicles i maquinària, “estes borses estan motivades per la vacant de la corresponent plaça per jubilació”, apunta la regidora de Personal.

Així doncs, la selecció del personal per al nomenament de funcionari interí i de les borses de treball es farà pel sistema de concurs-oposició. No obstant això, els aspirants a la borsa de treball d’oficial electricista deuran estar en possessió del carnet professional en vigor d’instal·lador autoritzat categoria bàsica (IBTB) expedit per l’organisme competent i dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles classe B, entre altres.

I entre els requisits dels aspirants a formar part del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball de xofer de vehicles i maquinària es troba estar en possessió dels permisos de conduir C+E o D+E i del certificat d’aptitud professional del conductor (CAP) en vigor.

Les bases de constitució de totes estes borses de treball estan publicades en la seu electrònica de Nules a la pàgina web www.nules.es així com el termini de presentació d’instàncies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.