fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Obert el termini per a optar al lloc de psicòleg en la residència de la tercera edat d’Almassora

Obert el termini per a optar al lloc de psicòleg en la residència de la tercera edat d’Almassora

Els candidats, el quals hauran d’acreditar l’especialització en psicologia clínica o equivalent, tindran deu dies per a presentar la documentació.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha fet públiques les bases per a la creació d’una borsa d’ocupació per part de la residència de la tercera edat d’Almassora, amb l’objectiu de cobrir la vacant del lloc de psicòleg. Els interessats tenen un termini de deu dies -el qual comença avui mateix- per a la presentació de la documentació que acredite els seus mèrits, ja que els punts obtinguts en aquest apartat seran un dels criteris de selecció.

Entre els requisits indispensables destaca que els interessats han d’haver cursat l’especialitat en Psicologia Clínica o equivalent, a més de comptar amb el títol de Llicenciatura o Grau en Psicologia. També seran acceptades les sol·licituds dels candidats que hagen adquirit l’especialitat en l’exercici d’activitats sanitàries.

Els mèrits que valorarà el tribunal se centraran en el temps d’experiència en residències de persones majors i dependents, un apartat en el qual podran obtenir-se fins a 20 punts i en el qual es comptabilitzaran també les tasques no relacionades amb l’atenció psicològica. Els professionals que avaluen als aspirants també tindran en compte l’experiència com a docents en matèries relacionades, la formació addicional -tant vinculada com a complementària al lloc de treball- i els coneixements d’idiomes.

Els cinc aspirants que obtinguen major puntuació en aquesta fase, hauran de passar una entrevista personal, que en cap cas serà eliminatòria, i en la qual els responsables valoraran altres mèrits de la trajectòria professional i la idoneïtat dels treballadors per al lloc. D’aquest procés eixirà el professional que treballarà durant una mica menys de mitja jornada en el centre i els candidats de reserva per al lloc per a baixes i substitucions.

Cal recordar que l’actual borsa de psicòlegs del centre compta amb més d’una dècada d’antiguitat i ha deixat de ser útil, per la qual cosa la Regidoria de Sanitat i Serveis Socials ha optat per l’obertura d’una nova. Aquest mateix procediment va ser el que va seguir l’Ajuntament d’Almassora el passat mes de juliol, quan va convocar les proves per a la creació d’una borsa de treballadors socials.

L’edil delegada de l’àrea, Diana Belliure, ha incidit en la importància de “comptar amb els recursos humans suficients per a cobrir les necessitat que sorgisquen d’una manera àgil i no deixar llocs vacants, el qual acaba repercutint en la qualitat del servei que prestem”. El regidor d’Ocupació, Santiago Agustí, ha subscrit aquestes paraules i ha recordat el compromís de l’equip de govern amb la creació d’ocupació pública, una línia en la qual l’Ajuntament d’Almassora preveu seguir llançant iniciatives en els pròxims mesos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.