fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Un total de 52 propostes aconsegueixen els avals necessaris per a passar a fase d’estudi a Castelló

Un total de 52 propostes aconsegueixen els avals necessaris per a passar a fase d’estudi a Castelló

Prop de 6.500 persones han participat ja des de la plataforma telemàtica ‘Decidim’ per a realitzar les seues propostes o avalar les d’uns altres.

Els veïns de Castelló, amb els seus més de 4.100 avals, han decidit que un total de 52 propostes de les 157 disponibles en la fase d’aval passen a la fase d’estudi tècnic per part dels treballadors municipals. Els experts de l’Ajuntament tenen ara un mes per a valorar la viabilitat dels projectes proposats així com, si escau, el cost d’execució aproximat de cadascuna de les propostes.

Este procediment, que durarà fins al pròxim 30 de maig, té com a objectiu comprovar que totes les propostes avalades compleixen amb els requisits establits en les bases reguladores de ‘Decidim’ i els tècnics municipals hauran d’admetre o no, de manera motivada, cadascuna de les 52 idees.

Cal destacar que quedaran fora del procediment aquelles propostes que afecten contractes ja vigents, les que estiguen destinades a beneficiar a una persona o entitat concreta i no a l’interès públic, també aquelles propostes de despesa en béns corrents o serveis la inversió dels quals s’estenga més enllà de dos anys i les propostes d’inversió sobre terrenys o solars no municipals.

Així, una vegada superada la validació, passaran a ser estudiades pels serveis tècnics de l’Ajuntament implicats en la seua execució, que seran els que emetran un informe sobre la seua viabilitat jurídica, tècnica i pressupostària. A més, els serveis tècnics municipals hauran de comprovar que la proposta siga competència de l’Ajuntament i que no depenga d’altres administracions, estudiar si hi ha alguna normativa que siga contrària a dur a terme la proposta, estudiar el cost econòmic de la mateixa i estudiar si la proposta és viable tècnicament i no es preveu cap impediment perquè puga executar-se. Les propostes de projectes d’inversió que tinguen informes favorables dels serveis tècnics seran les que passaran a la fase final de votació, que tindrà lloc entre l’11 i el 25 de juny en la web decidim.castello.es.

En la fase de votació podran participar totes les persones majors de 16 anys que estiguen empadronades en la ciutat de Castelló i s’hagen registrat en la plataforma web decidim.castello.es. Així, cada ciutadà podrà votar en dues modalitats: les propostes de ciutat, fins a esgotar un màxim d’1.050.000 €, i també podrà triar un districte de la ciutat i votar les propostes disponibles d’eixe districte fins a esgotar la quantia prevista per a este (sud: 118.700 €, est: 116.000 €, oest: 96.800 €, nord 96.200 €, centre 88.700 € i Grau 83.000 €. Estes quanties s’han calculat sobre la base del pes poblacional de cada districte).

Esta votació es realitzarà telemàticament. Això no obstant, s’habilitaran uns ‘punts de votació’ amb accés a Internet on es brindarà ajuda presencial a les persones que vulguen votar i així ho sol·liciten. Fins al moment, prop de 6.500 persones han participat ja en la plataforma web ‘Decidim’ per a realitzar les seues propostes o avalar les d’uns altres.

Entre les propostes que més avals han rebut es troben tres proposicions per a realitzar millores en el CEIP Sanchis Yago. De fet, el nombre de propostes per a millorar instal·lacions educatives o els seus voltants sobrepassa el de les 18 proposicions. Entre les més avalades també hi ha idees centrades en la pràctica esportiva i foment de la salut, com la construcció d’un ‘skate park’, una piscina termal adaptada per a persones amb discapacitat, un pavelló per a la pràctica de gimnàstica rítmica, o un camp de beisbol. La Festa, amb l’adequació del magatzem de gaiates; la mobilitat, amb la construcció d’una xarxa pública de bicicletes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda; la joventut i infància, amb la proposta de crear espais perquè els xiquets puguen jugar en el carrer; o l’urbanisme, amb millores d’enllumenat, condicionament i urbanització de carrers, ampliació de voreres o millores en la seguretat viària, són unes altres de les idees més avalades per la ciutadania de Castelló.

Leave a Reply

Your email address will not be published.