Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Almassora crea una borsa de treball per a personal administratiu

Almassora crea una borsa de treball per a personal administratiu

Esta borsa seria per cobrir substitucions en la Residència i Centre de Dia Municipal de Persones Majors Dependents d’Almassora.

La localitat d’Almassora ha decidit crear una borsa de treball per totes aquelles persones que estiguen buscant treballar com a personal administratiu. Seria per cobrir les substitucions que puguen necessitar a la Residència Municipal de la tercera edat d’Almassora.

El sistema de selecció que s’utilitzarà consisteix en una única fase consistent en un concurs de mèrits.

Per tal de poder accedir a esta borsa de treball, els aspirants hauran de tenir la nacionalitat espanyola i tindre com a mínim 16 anys, estar en possessió del cicle de Formació Professional de grau mitjà de gestió administrativa o equivalent, tenir com a mínim el nivell B2 de valencià acreditat, no patir cap malaltia ni defecte físic i no haver estat inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

Totes les persones que complisquen estos requisits podran presentar la seua instància de sol·licitud al Registre General d’Entrada de la Residència, ubicat en l’avinguda Generalitat, 20 a Almassora en un termini de 10 dies hàbils a partir del dia de hui.

S’ha de tenir en compte que amb la instància s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI, el títol que acredite els estudis de gestió administrativa o equivalent, el certificat del nivell de valencià i l’autoavaluació de la persona aspirant.

Pots trobar més informació a: https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=102988

Leave a Reply

Your email address will not be published.