Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Es convoca concurs públic per a noves places de docent universitari a la Universitat de València

Es convoca concurs públic per a noves places de docent universitari a la Universitat de València

Les places seran de caràcter temporal per al nou curs i es tindran 10 dies hàbils a partir de hui per enviar les sol·licituds.

La Universitat de València ha decidit convocar concurs públic per tal de seleccionar a nou personal docent universitari de caràcter temporal per aquest nou curs.

Per tal de formar part del concurs els aspirants han de complir un seguit de requisits. En primer lloc hauran de tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió de la titulació superior que habilite impartir la docència, tenir com a mínim el nivell C1 de valencià o castellà acreditat, posseir la capacitat física i psíquica per exercir totes les funcions del lloc de treball i no haver estat inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

Per tal de poder presentar-se a les places de professorat ajudant doctor serà requisit indispensable tenir el títol de doctor/a i tindre avaluada positivament l’activitat curricular per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. En cas de voler presentar-se a les places de professor associat es requerirà que acreditar estar exercint fora de l’àmbit acadèmic universitari, com a especialista de reconeguda competència, una activitat remunerada laboral, professional o a l’Administració Pública, per a la qual capacite el títol acadèmic que posseïsca la persona interessada.

Totes les persones que complisquen estos requisits podran presentar la seua instància de sol·licitud en les oficines de registre de la Universitat de València ubicades en les Secretaries dels centres respectius i obertes de dilluns a divendres.

Pots trobar més informació a: https://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_109.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.