fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

S’amplia una borsa de treball temporal a la Universitat de València per a tècnics superiors de medi ambient

S’amplia una borsa de treball temporal a la Universitat de València per a tècnics superiors de medi ambient

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de demà.

La Universitat de València ha decidit ampliar una borsa de treball temporal per totes aquelles persones que estiguen buscant treballar com a tècnics superiors de medi ambient. A més, posteriorment es planteja constituir la borsa de forma definitiva.

Per tal de seleccionar als aspirants, la universitat ha decidit realitzar un procés selectiu amb valoració d’una prova.

Per tal de poder accedir a esta borsa de treball, els aspirants hauran de tenir la nacionalitat espanyola i tindre com a mínim 16 anys, estar en possessió d’una llicenciatura o grau en Ciències Ambientals, tenir com a mínim el nivell C1 de valencià acreditat, posseir la capacitat física i psíquica per exercir totes les funcions del lloc de treball i no haver estat inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

Totes les persones que complisquen estos requisits podran presentar la seua instància de sol·licitud al registre d’entrada de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), al registre de qualsevol altra administració pública, o a través de les oficines de Correus. Les sol·licituds, a més, hauran de presentar-se per duplicat, una per la universitat i l’altra per les persones interessades.

S’ha de tenir en compte que amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI i el resguard de l’ingrés dels drets d’examen o justificant pel qual s’acullen a l’exempció de taxes.

Pots trobar més informació a: https://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/14/pdf/2019_108.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.