Contacte

Si voleu posar-vos en contacte amb la redacció del diari, podeu enviar un correu a contacte@diarimillars.es

Si voleu anunciar-vos en el diari, podeu consultar les nostres tarifes en el següent enllaç.