fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

L’Ajuntament de Sagunt sol·licita al Ministeri la inclusió de la costa del terme municipal en l’espai marí protegit ‘Alguers de Borriana-Nules-Moncofa’

L’Ajuntament de Sagunt sol·licita al Ministeri la inclusió de la costa del terme municipal en l’espai marí protegit ‘Alguers de Borriana-Nules-Moncofa’

Es reclama la necessitat d’una actuació conjunta i única per a abordar una problemàtica comuna del litoral conservant les espècies i els hàbitats.

La Delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sagunt ha sol·licitat al Ministeri la inclusió de la costa del terme municipal en l’espai marí protegit ‘Alguers de Borriana-Nules-Moncofa’. Es tracta d’una reivindicació pel perill que suposen per a Sagunt els espigons projectats a La Llosa i Almenara, a causa de l’existència documentada d’espècies i hàbitats prioritaris amb necessitats de conservació.

El delegat de Medi Ambient, Darío Moreno, ha assegurat que la mar «és un dels factors essencials per a la sostenibilitat del nostre planeta i hem de protegir els recursos marins». Per este motiu, Moreno ha destacat que la inclusió de Sagunt en este pla de protecció és «perquè també siga tinguda en compte tota la fauna i vegetació que existix en el nostre litoral i que, lamentablement, hem vist com s’ha anat degradant i considerem que cal fer un esforç per a evitar una degradació major». El primer edil ha afirmat que esforços com este «van en la línia de recuperar i mantindre eixa biodiversitat, perquè volem que la nostra ciutat també siga tinguda en compte quan parlem de la protecció del medi ambient i en este cas del medi ambient marítim».

Segons recull el document amb el qual se sol·licitarà la inclusió, esta ampliació i continuïtat proposada possibilitaria la millor connectivitat amb altres zones de la Xarxa Natura 2000. A més, dins del procediment que està desenvolupant el Servei de Vida Silvestre de la Direcció General del Medi natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la confecció i tramitació de les normes de gestió d’espais de la Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Valenciana es troba la Marjal i Estanys d’Almenara, que també és part del terme municipal de Sagunt i en la proposta tècnica del qual a més es pretén incloure pels seus valors ambientals, com a zona de connectivitat, el cordó dunar des d’Almenara a Canet d’En Berenguer i una zona de connectivitat en l’espai entre Casa Penya i la mar Mediterrània dins del terme municipal de Sagunt.

L’escrit, a més, exposa que considerant el pla de gestió pretés, les normes de protecció i altra documentació objecte d’estudi i informació pública, cal fer esment i insistir en les al·legacions i propostes realitzades per l’Ajuntament de Sagunt respecte al ‘projecte constructiu d’estabilització del front litoral en els termes municipals de la Llosa i Almenara’ per part del Servei Provincial de Costas de Castelló del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en les quals es remarca necessari un tractament conjunt d’un tram unitari de litoral amb una problemàtica comuna que s’aborde d’una sola vegada i amb una solució conjunta i única, sobre la qual es deu igualment parar atenció davant el seu potencial impacte a les espècies i hàbitats que es pretenen conservar.

Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat este informe elaborat pel tècnic del Departament de Medi Ambient referent a informació pública del projecte de “Ordre Ministerial XXX/2020 per la qual es declaren deu Zones Especials de Conservació, s’aproven les seues corresponents mesures de conservació i les de set Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i es proposa la modificació dels límits geogràfics de dotze d’estos espais de la Xarxa Natura 2000 marina”.‎

Leave a Reply

Your email address will not be published.