Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Es convoca un concurs oposició per la provisió de vacants d’infermer/a d’institucions sanitàries

Es convoca un concurs oposició per la provisió de vacants d’infermer/a d’institucions sanitàries

Este concurs es realitza per a cobrir les vacants del torn d’accés lliure.

Totes aquelles persones que es vegen amb les capacitats de presentar-se a un concurs oposició per a cobrir places vacants d’infermer/a d’institucions sanitàries podrà arribar a fer-ho ara. Es convoquen proves selectives pel torn d’accés lliure per a la provisió de 638 places vacants i a més es farà la reserva de 51 places per a les persones que tinguen la condició legal de persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %.

Per tal de poder aspirar a una d’estes places s’ha de tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, tenir el títol de diplomat o grau en infermeria o bé tenir les condicions per tenir-lo, posseir la capacitat funcional necessària per a l’exercici de les tasques, no haver revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, haver ingressat la taxa de participació i no ostentar una plaça de la mateixa categoria.

Abans d’omplir la sol·licitud, l’aspirant haurà d’especificar la categoria o especialitat dl torn d’accés lliure a la qual aspira i després ja podran omplir la sol·licitud a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es).

Finalment, un cop s’haja acabat el període de sol·licituds, el director general de Recursos Humans i Econòmics aprovarà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.