Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

En els centres amb major demanda prevaldrà la proximitat al col·legi

En els centres amb major demanda prevaldrà la proximitat al col·legi

Així és com s’acaba el districte únic, tant en col·legis com a instituts públics i concertats prevaldrà la proximitat, ja no es donarà punt per ser fill o germà d’antic alumne, ni per ser mare gestant ni queda tampoc gens del punt que triava com a circumstància especial el centre docent. Pujaran els punt, a més, ja que la prozimitat al centre valdrà 10 punts i tindre un germà al centre en valdrà 15.

L’avantprojecte que regula els centres docents tant públics com a privats així ho defineix, amb l’objectiu de «reforçar el control social del procediment per a fer possible conjugar la llibertat d’elecció de centre per les famílies, amb l’accés de tot l’alumnat en condicions d’igualtat, així com l’adequada i equilibrada distribució entre els centres docents» aquesta missió recaurà sobre els consells escolars municipals.

Les zones es delimitaran segons la població escolar de la zona i el volum de centres docents. En els municipis valencianoparlants cada districte escolar haurà d’incloure almenys un centre amb línia d’ensenyament en la llengua pròpia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.