fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El Tribunal Constitucional anul·la la Llei de la Comunitat Valenciana 10/2007, de 20 de març, que regula El Règim Econòmic matrimonial valencià

El Tribunal Constitucional anul·la la Llei de la Comunitat Valenciana 10/2007, de 20 de març, que regula El Règim Econòmic matrimonial valencià

El Tribunal Constitucional en la seua Sentència de data 28 d’abril de 2016, ha considerat estimar el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei valenciana que regula el règim econòmic matrimonial valencià i l’ha declarat inconstitucional i nul·la per entendre que tal normativa s’ha extralimitat de la competència legislativa que en matèria de dret civil té la Comunitat Valenciana atribuïda en virtut de l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola.

Segons el Tribunal, l’esmentat article permet a les Comunitats autònomes amb dret foral o especial propi i previ a la Constitució, convertir les normes consuetudinàries en normes legals, però a cap moment els reconeix una competència legislativa en matèria de dret civil de forma il·limitada sinó que el que s’exigeix és que s’acredite l’existència de regles consuetudinàries que en matèria de règim econòmic matrimonial estiguessen en vigor quan es va promulgar la Constitució, però queda totalment prohibit “crear un Dret civil exnovo”. Aquest article estableix que les Comunitats Autònomes tenen la facultat de “conservar, modificar i desenvolupar” els drets civils, forals o especials “allí on existisquen”. Al seu torn l’art. 49.1.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que aquesta té la competència exclusiva en relació amb la “conservació, desenvolupament i modificació del Dret civil foral valencià”.

El Tribunal Constitucional per tant, en entendre que no es compleixen amb els requisits establerts per l’article 149.1.8 de la CE quant a la competència, en aquesta matèria, de la Comunitat Autònoma Valenciana, declara nul·la la Llei 10/2007 reguladora de règim econòmic matrimonial valencià.

Respecte als efectes d’aquesta nul·litat, declara el Tribunal que “no afectarà les situacions jurídiques consolidades”, és a dir, no tindrà efectes retroactius i per això, els matrimonis celebrats en aquests anys enrere des que es va publicar la Llei 10/2007 de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, se seguiran regint pel règim de separació de béns si no van pactar una altra cosa mitjançant capitulacions matrimonials.

logo sgr-valenciano

Miriam Soria Candela, advocada del Icav i mediadora, ha realitzat el Máster en Mediació en el Icav. Es una plena convençuda de la mediació i actualment exerceix l’advocacia en les províncies de València i Castelló.

Leave a Reply

Your email address will not be published.