fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Salvador exigeix al Govern central impulsar el Fondo Social d’Habitatge

Salvador exigeix al Govern central impulsar el Fondo Social d’Habitatge

A través de senda cartes dirigides a la ministra de Foment, Ana Pastor, i al ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, la consellera insta a l’executiu a complir amb aquestes mesures segons les resolucions aprovades per les Corts.

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha instat al Govern central a impulsar el Conveni sobre el Fondo Social d’Habitatges i a adoptar les mesures necessàries perquè les entitats financeres amb impagaments a les comunitats de propietaris complisquen les seues obligacions.

A través de senda cartes dirigides a la ministra de Foment, Ana Pastor, i al ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, la consellera exigeix al govern central a impulsar de manera efectiva el conveni sobre el Fondo Social d’Habitatges per a famílies en dificultats, subscrit en 2013 entre la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) i el tercer sector sota la tutela del govern estatal, que pretenia dotar-se amb 6.000 llars en tot l’estat espanyol i facilitar l’accés a lloguers de baix preu a famílies amb dificultats, com s’arreplega en la Moció 4/IX sobre l’adopció de mesures per a evitar els desnonaments, aprovada per unanimitat pels Corts.

En aquestes cartes, la consellera valora el Fondo Social d’Habitatges com “un instrument que pot pal·liar la greu situació en què es troben moltes persones i famílies”. Així mateix recorda que el Reial decret-llei 27/2012 de 15 de novembre, “va encomanar al Govern, promoure amb el sector financer la creació d’un Fons Social d’Habitatges amb l’objectiu de proporcionar un habitatge en condicions favorables de lloguer a aquelles persones que hagueren sigut desallotjades dels seus habitatge habitual i en les quals concorregueren determinades circumstàncies”.

Obligar als bancs a pagar les comunitats de veïns
Per una altra costat, en una altra carta dirigida a la ministra de Foment, la consellera d’Habitatge insta al Govern, segons la resolució aprovada pels Corts, a adoptar les mesures necessàries perquè els bancs amb deutes a les comunitats de veïns complisquen les obligacions tal com estipula la Llei de Propietat Horitzontal.

De la mateixa manera, la consellera insta a l’executiu a “articular un pla d’atenció a les situacions de necessitat que es produeixen en les comunitats de veïns quan els deutes d’alguna entitat financera impedisca la realització de les obligacions que imposa la Llei de Propietat Horitzontal, facilitar-los assessorament jurídic i evitar els perjudicis o gravàmens per al desenvolupament d’accions legals que corresponguen a la comunitat”.

Així mateix insta al Govern central a “impulsar i adoptar les reformes legislatives oportunes en la Llei de Propietat Horitzontal perquè es responga dels impagaments de les quotes per part dels morosos en els últims cinc anys i perquè, en conseqüència, les entitats bancàries en adjudicar-se els habitatges assumisquen el deute acumulat amb les comunitats de propietaris, responent als impagaments dels últims cinc anys”.

En aquesta carta, María José Salvador denuncia que el “impagament de les quotes de comunitats per part de les entitats financeres és una situació preocupant per les seues implicacions socials”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.