fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Almassora aspira a estalviar més d’un 20% del consum energètic en edificis públics

Almassora aspira a estalviar més d’un 20% del consum energètic en edificis públics

Planteja una auditoria municipal valorada en 30.000 euros per a reduir la despesa.

L’Ajuntament d’Almassora aspira a estalviar entre un 20% i un 30% del consum energètic dels edificis municipals. L’estudi realitzat amb motiu de la sol·licitud de fons europeus ha revelat que els immobles de gestió municipal presenten “importants consums d’energies que suposen una part significativa del pressupost municipal”. És per açò que també presenten un elevat potencial d’estalvi energètic que el consistori vol impulsar amb auditories energètiques.
Els edificis amb majors consums energètics a Almassora són la piscina municipal, la residència de la Tercera Edat i l’Ajuntament. Per a poder determinar la reducció i les propostes de millora, l’actuació pretén dur a terme una auditoria energètica en els edificis anteriors i també en: la Casa de la Música, el gimnàs de la piscina municipal, els camps de futbol dels Boqueres, el camp de futbol José Manuel Pesudo, els centres socials de San Felipe, Fátima i Corell i, finalment, en els col·legis Cardenal Cisneros, Germans Ochando, Ambaixador Beltrán i Errando Vilar.
Les auditories energètiques en edificis i equipaments municipals estan valorades en 30.000 euros i inclourien propostes tècniques de millora encaminades a la definició de les ja existents o a la implantació de noves actuacions i orientades a la reducció de la demanda mitjançant l’aplicació de tècniques bioclimàtiques. Com a terme mitjà es poden aconseguir estalvis d’un 20-30% en el consum energètic i econòmic, segons la tipologia dels equips instal·lats.
L’auditoria energètica es dividiria en quatre fases, que començaria amb la recopilació de dades tècniques i de facturació. Posteriorment analitzaria el consum anual classificat entre energia comprada o autoproduïda, a més del tipus de combustibles utilitzats i el consum dels principals equips. A partir dels resultats obtinguts en la realització de l’anàlisi, s’elaborarien propostes d’actuació i millora en l’edifici cercant, entre uns altres, la reducció del cost econòmic, les millors condicions de contractació del subministrament, la reducció del consum energètic mitjançant actuacions sobre els equips i millores en les activitats de control i manteniment.
Tal com refereix l’estudi que l’Ajuntament d’Almassora aprovarà aquest divendres en ple, les mesures posarien l’accent principalment en aspectes com els nivells d’aïllament en murs i cobertes, la col·locació d’aïllament mòbil en elements transparents (finestres i/o portes), la col·locació de ombrejaments adequats per a les condicions d’estiu en les superfícies acristallades, la substitució de marcs i/o vidres dels elements transparents per uns altres de major eficiència tèrmica, la modificació d’ús de diferents estades en funció de l’orientació, entre uns altres.
L’última fase del procés se centraria en l’elaboració d’un informe que incloguera: consum i costos actuals d’energia elèctrica i tèrmica associada als equips de consum i a l’ús dels edificis, recomanacions tècniques i de gestió per a reduir els costos energètics i econòmics, consum i costos futurs d’energia elèctrica i tèrmica una vegada realitzats els canvis proposats i la certificació energètica de l’edifici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.