fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Borriana modificarà l’ordenança municipal per a poder permetre l’accés de les mascotes a la platja

Borriana modificarà l’ordenança municipal per a poder permetre l’accés de les mascotes a la platja

A tal efecte, l’equip de govern de Borriana demanarà aquesta vesprada en el ple municipal el suport de la resta de grups polítics per a modificar l’Ordenança d’Ús i Gaudi de les platges del terme municipal de Borriana.

L’equip de govern de Borriana demanarà aquesta vesprada en el ple municipal el suport de la resta de grups polítics per a modificar l’Ordenança d’Ús i Gaudi de les platges del terme municipal de Borriana, per a permetre l’accés d’animals de companyia en les zones i horaris que es determinen per Decret d’Alcaldia, segons ha anunciat aquest dijous l’alcaldessa, Maria Josep Safont.

Perquè l’Ajuntament puga crear una platja canina, degudament senyalitzada en zones de bany, primer “hem de modificar l’ordenança municipal de 2008 perquè la reglamentació municipal no ens permetria aquest ús en les zones d’aigua i de les nostres platges, ja que prohibeix expressament l’accés de tota classe d’animals domèstics a totes les platja i en qualsevol època de l’any”.

Així, ha indicat Safont, és necessari incloure aquesta modificació de l’ordenança i, així, anticipar-nos a la posada en marxa per a tenir-ho tot previst, ha argumentat l’alcaldessa, “per a poder permetre l’accés dels gossos, en primer lloc, modifiquem l’Ordenança municipal per a, posteriorment, determinar la zona delimitada, horaris, la senyalització, les normes, etc.

Per descomptat, ha assegurat, conjugant el dret que totes les persones tenen a gaudir de les platges, i seguint i respectant les normes establertes en l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Borriana per a la protecció i la regulació específica dels animals de companyia, amb la finalitat de fer-la compatible amb la seguretat de persones, béns i d’altres animals.

Amb aquesta iniciativa, ha manifestat la seua voluntat de donar compliment a una de les propostes ciutadanes traslladades a l’Ajuntament des de diferents col·lectius, però ha apel·lat a “la responsabilitat a l’hora de compatibilitzar espais de convivència” , i ha assegurat que “vetlarem per la utilització racional de les platges, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, donant-nos suport en la indispensable solidaritat col·lectiva”.

En aquest sentit, l’objectiu és aconseguir “un espai comú en què, a través de la corresponsabilitat, es millore la convivència de ciutadans i mascotes, establint una normativa municipal i consells per als usuaris de les platges”, ha conclòs la primera edil.

La nova ordenança

La nova ordenança indicarà que les zones de platja d’animals domèstics seran delimitades per Decret d’Alcaldia i se senyalitzaran de manera oportuna i, per motius higienicosanitaris, queda prohibida la circulació o l’estada d’animals domèstics a les platges, excepte en les hores i les zones que l’Alcaldia assenyale, i en els altres espais públics que l’Alcaldia determine.

També inclou que es permetrà l’accés de gossos amb l’obligació de complir totes les normes que apareixen en l’Ordenança Reguladora de la tinença d’animals de companyia, en tot cas, es farà referència a la legislació específica vigent.

En qualsevol cas, el propietari o acompanyant es considera responsable de les actuacions que l’animal realitze, i dels perjudicis que ocasione a les persones, coses i al mitjà en general, en relació amb el que es sanciona en l’Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia i amb el que s’estableix en les disposicions vigents en aquesta matèria.

A més, l’Ordenança incorpora que quan es permeta a l’usuari de les platges anar acompanyat d’animals domèstics, haura d’impedir que l’animal realitze les deposicions en les platges i en el Passeig Marítim. En qualsevol cas haurà d’arreplegar les deposicions i retirar els excrements, fins i tot haurà de netejar la part de la via pública que haguera sigut afectada, i vigilar pel respecte als altres usuaris.

Quant a la circulació o l’estada d’animals domèstics en zones i en horari no autoritzat, d’acord amb el que determine Alcaldia Presidència, adverteix que hauran d’abandonar immediatament la platja amb l’animal, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, els quals giraran butlletí de denúncia amb vista a la instrucció de l’oportú expedient sancionador.

D’altra banda, en general, ja s’autoritza la presència a la platja de gossos guia en companyia de la persona a qui servisquen, sense perjudici de la responsabilitat del seu posseïdor i/o propietari, ni de les mesures que haja d’adoptar per a evitar molèsties o riscos per a la resta d’usuaris.

Igualment, permet la presència de gossos destinats a treballs de salvament o auxili o persones necessitades, quan les circumstàncies així ho aconsellen d’acord amb els criteris dels serveis d’emergència.

Leave a Reply

Your email address will not be published.