fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Castelló impulsa un Pla General que dissenya una ciutat sostenible, compacta i inclusiva

Castelló impulsa un Pla General que dissenya una ciutat sostenible, compacta i inclusiva

L’Acord de Fadrell preveu donar demà en ple un impuls definitiu al document que generarà noves oportunitats per a la ciutadania.

L’Ajuntament de Castelló preveu donar demà un impuls definitiu al nou Pla General amb l’aprovació provisional en ple de la proposta d’ordenació estructural, incloses les modificacions derivades de l’estimació, total o parcial, de part de les al·legacions presentades en la segona exposició pública del document, dels informes emesos per les administracions públiques i entitats consultades i de les determinacions de Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (DATE).

La sessió plenària, amb caràcter extraordinari, serà a les 10.00 hores. Després de la tramitació plenària de demà, el Pla General Estructural (PGE) s’enviarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seua aprovació definitiva en els pròxims mesos, mentre es continua treballant en l’àmbit municipal en l’altre document que forma part del planejament urbanístic, el Pla d’Ordenació Detallada (POP), amb l’objectiu que Castelló puga tindre el nou Pla General aprovat abans que finalitze l’any.

El nou model territorial impulsat per l’Acord de Fadrell (i ja des del passat mandat pel Pacte del Grau), es fonamenta en la cerca de la sostenibilitat del territori, la preservació dels seus valors i la identificació dels seus recursos i potencialitats, amb la finalitat d’aconseguir millorar la qualitat de l’hàbitat, la millor percepció de l’entorn i la millora en la qualitat de vida de la ciutadania. “El nou Pla General té com a objectiu satisfer les necessitats socials i econòmiques de la població actual i futura, de manera compatible amb la conservació i la millora dels seus recursos naturals i els seus valors ambientals i patrimonials”, ha ressaltat l’alcaldessa, Amparo Marco. “Un Pla General que ens ajude a reactivar Castelló i contribuïsca a generar les oportunitats que els nostres veïns i veïnes necessiten”, ha ressaltat Marco.

“Dissenyem un model de ciutat compacta, que cohesiona el teixit urbà i vertebra el territori a través de la infraestructura verda. Una ciutat sostenible i inclusiva, que facilita la mobilitat ciclopeatonal i integra els valors naturals paisatgístics i mediambientals”, ha detallat el regidor d’Urbanisme, José Luis López. “Aquest dilluns farem un pas molt important perquè Castelló puga disposar com més prompte millor d’un Pla General que marca el desenvolupament de la ciutat per als pròxims 20 anys”, ha indicat López.

Per al segon tinent d’alcaldia, Ignasi Garcia, “la proposta de Pla General que aprovarem l’Acord de Fadrell, és una proposta que deixa una ciutat cohesionada, que incrementa el terreny protegit, que dóna oportunitat per al desenvolupament industrial i urbà de la nostra ciutat d’una manera real”. El regidor ha destacat que aquest replantejament urbanístic aposta per a fer una ciutat “més humana, més pròxima i crear una xarxa de mobilitat més sostenible”. Garcia també ha volgut destacar el caràcter participatiu d’aquest Pla General, per al qual el consistori ha escoltat les peticions de la ciutadania. Finalment, l’edil ha posat en valor “la gran i immensa tasca que han fet tots els agents implicats” per a fer realitat un projecte que va començar a gestar-se en 2016.

“A partir del ple d’aquest dilluns encarem la recta final per a l’aprovació del nou Pla General. Hem d’estar orgullosos del planejament impulsat pels governs del Pacte del Grau i l’Acord de Fadrell perquè suposa un canvi total de paradigma urbanístic de la ciutat, enterrem l’etapa de l’especulació i el Monopoly i apostem per una ciutat compacta, que mira amb estima a tot el terme municipal, protegeix 2.000 hectàrees de sòl agrícola i fa un ús assenyat del territori”, ha destacat el tercer tinent d’alcaldia, Fernando Navarro.

Castelló, 27 de juny de 2021

Castelló impulsa un Plan General que diseña una ciudad sostenible, compacta e inclusiva

El Acord de Fadrell prevé dar mañana en pleno un impulso definitivo al documento que generará nuevas oportunidades para la ciudadanía

El Ayuntamiento de Castelló prevé dar mañana un impulso definitivo al nuevo Plan General con la aprobación provisional en pleno de la propuesta de ordenación estructural, incluidas las modificaciones derivadas de la estimación, total o parcial, de parte de las alegaciones presentadas en la segunda exposición pública del documento, de los informes emitidos por las administraciones públicas y entidades consultadas y de las determinaciones de Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE).

La sesión plenaria, con carácter extraordinario, será a las 10.00 horas. Tras la tramitación plenaria de mañana, el Plan General Estructural (PGE) se enviará a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva en los próximos meses, mientras se sigue trabajando en el ámbito municipal en el otro documento que forma parte del planeamiento urbanístico, el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), con el objetivo de que Castelló pueda tener el nuevo Plan General aprobado antes de que finalice el año.

El nuevo modelo territorial impulsado por el Acord de Fadrell (y ya desde el pasado mandato por el Pacte del Grau), se fundamenta en la búsqueda de la sostenibilidad del territorio, la preservación de sus valores y la identificación de sus recursos y potencialidades, con la finalidad de conseguir mejorar la calidad del hábitat, la mejor percepción del entorno y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. “El nuevo Plan General tiene como objetivo satisfacer las necesidades sociales y económicas de la población actual y futura, de forma compatible con la conservación y la mejora de sus recursos naturales y sus valores ambientales y patrimoniales”, ha resaltado la alcaldesa, Amparo Marco. “Un Plan General que nos ayude a reactivar Castelló y contribuya a generar las oportunidades que nuestros vecinos y vecinas necesitan”, ha resaltado Marco.

“Diseñamos un modelo de ciudad compacta, que cohesiona el tejido urbano y vertebra el territorio a través de la infraestructura verde. Una ciudad sostenible e inclusiva, que facilita la movilidad ciclopeatonal e integra los valores naturales paisajísticos y medioambientales”, ha detallado el concejal de Urbanismo, José Luis López. “Este lunes daremos un paso muy importante para que Castelló pueda disponer cuanto antes de un Plan General que marca el desarrollo de la ciudad para los próximos 20 años”, ha indicado López.

Para el segundo teniente de alcaldía, Ignasi Garcia, “la propuesta de Plan General que aprobaremos el Acord de Fadrell, es una propuesta que deja una ciudad cohesionada, que incrementa el terreno protegido, que da oportunidad para el desarrollo industrial y urbano de nuestra ciudad de una manera real”. El regidor ha destacado que este replanteamiento urbanístico apuesta para hacer una ciudad “más humana, más próxima y crear una red de movilidad más sostenible”. Garcia también ha querido destacar el carácter participativo de este Plan General, para el cual el consistorio ha escuchado las peticiones de la ciudadanía. Finalmente, el edil ha puesto en valor “la grande e inmensa tarea que han hecho todos los agentes implicados” para hacer realidad un proyecto que empezó a gestarse en 2016.

“A partir del pleno de este lunes encaramos la recta final para la aprobación del nuevo Plan General. Debemos estar orgullosos del planeamiento impulsado por los gobiernos del Pacte del Grau y el Acord de Fadrell porque supone un cambio total de paradigma urbanístico de la ciudad, enterramos la etapa de la especulación y el Monopoly y apostamos por una ciudad compacta, que mira con estima a todo el término municipal, protege 2.000 hectáreas de suelo agrícola y hace un uso sensato del territorio”, ha destacado el tercer teniente de alcaldía, Fernando Navarro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.