fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

El Govern regula un permís retribuït recuperable per a les persones que treballen en serveis no essencials

El Govern regula un permís retribuït recuperable per a les persones que treballen en serveis no essencials

Es prolongarà dels dies 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclusivament.

En els casos en els quals resulte impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores incloses en l’àmbit subjectiu d’este reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís.

El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid-19, que no hauran de acudir al seu lloc de treball entre els dies 30 de març i el 9 d’abril.

Durant el permís, els treballadors i treballadores continuaran percebent les seues retribucions íntegres, tant el salari base com els complements als quals tinguen dret. Una vegada acabe el període esmentat, les empleades i empleats retornaran a l’empresa, de manera gradual,
les jornades no treballades.

Les empreses hauran de negociar amb la representació unitària, amb els sindicats o amb les persones treballadores, la manera en la qual es restituiran a l’empresa estes jornades laborals no prestades fins al 31 de desembre de 2020.

La recuperació d’estes hores no podrà suposar, en cap moment, l’incompliment dels períodes mínims de descans diari ni setmanal previstos en la llei ni la superació de la jornada anual màxima fixada en el conveni col·lectiu que siga aplicable. També hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal i familiar reconeguts legal i convencionalment.

Es tracta d’una mesura de flexibilitat laboral que tracta de mantindre i salvaguardar l’ocupació mentre dure la crisi sanitària del Covid-19, d’evitar situacions de desprotecció i de garantir el restabliment posterior de l’activitat econòmica.

Les empreses que hagen d’aplicar este permís retribuït podran establir un número mínim de plantilla o establir els torns de treball imprescindibles per a mantindre l’activitat que siga indispensable.
El Reial decret llei que acaba d’aprovar l’Executiu és aplicable obligatòria, però contempla excepcions. Per exemple, no podrà afectar les treballadores i treballadors a les quals se’ls estiga aplicant un ERTE, llevat que aquest siga de reducció de jornada. Tampoc a les persones que estiguen de baixa mèdica, o el contracte de la qual estiga suspés per altres causes legals, ni a les quals puguen desenvolupar la seua activitat professional mitjançant el teletreball.

En aquells casos en els quals resulte impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores incloses en l’àmbit subjectiu d’este reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Leave a Reply

Your email address will not be published.