Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Es negocien les instruccions d’inici de curs de secundària i batxillerat

Es negocien les instruccions d’inici de curs de secundària i batxillerat

També s’ha tractat la modificació de les adjudicacions de difícil cobertura i la incorporació a les borses de treball del professorat adjudicat per difícil cobertura.

Sobre les instruccions d’inici de curs de secundària, STEPV ha centrat les seues esmenes en aquells aspectes que milloren les condicions laborals del professorat per poder dur a terme amb les màximes garanties el curs que ve, que serà molt complicat.

– Cal una entrada escalonada de l’alumnat de 1r d’ESO, perquè es treballarà per àmbits en aquest nivell en tots els centres educatius i el professorat necessita més temps per a coordinar i preparar les programacions didàctiques, ja que la majoria de professorat no ha treballat mai per àmbits.

– Cal una reducció horària més per a les tutories, ja que ara només disposen de dues hores lectives, una per a la tutoria grupal i una altra per a la tutoria individual o en grups reduïts. És necessari una hora més per a coordinar-se amb les famílies, una reivindicació històrica del Sindicat que pren més rellevància el curs que ve per la situació extraordinària que viurem. Esta reducció és especialment necessària en els centres o grups en què hi ha un elevat índex d’alumnat amb problemes de connexió durant el darrer trimestre d’este curs.

– La proposta de Conselleria inclou noves coordinacions que els centres poden proposar, com la de prevenció de riscos laborals o per a coordinar l’organització i funcionament dels centres, les hores de dedicació de les quals van a costa de les hores d’altres coordinacions. No té sentit, en la situació en què ens trobarem el curs que ve restar hores d’unes coordinacions per a traslladar-les a altres, sinó que cal que totes les coordinacions tinguen les hores necessàries per desenvolupar el seu treball en condicions.

– Les reunions dels diferents òrgans s’entén que seran presencials. STEPV ha proposat que s’afegisca que estes reunions puguen ser també telemàtiques o, almenys, combinades entre presencialitat i videoconferència.

A més, el Sindicat ha traslladat la queixa de docents que tindran un horari de 20 hores lectives el curs que ve i no de 19 hores lectives com actualment. I ha reivindicat la necessitat d’abordar el més prompte possible la planificació de l’increment de plantilla per al curs que ve i l’exigència que cap docent tinga més hores lectives que les actuals.

Igualment, el Sindicat ha tornat a rebutjar, com en la negociació de les instruccions d’infantil i primària, que les direccions proposen perfils concrets de professorat tal com contempla de Reglament Orgànic i Funcional dels centres educatius. Esta possibilitat ni s’ha negociat encara i, a més, afectarà l’ordenació de les borses de professorat interí.

Aquestes són algunes de les reivindicacions que ha plantejat STEPV sobre les instruccions d’inici de curs i que esperem que la Conselleria les accepte i incorpore a l’esborrany negociat aquest matí.

Quant als temes relacionats amb els procediments de difícil cobertura, es van tractar prèviament en la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat interí i STEPV ha mantigut el seu posicionament.

Quant al torn obert de paraules, traslladem a continuació els temes que STEPV ha preguntat i les respostes de Conselleria:

– Certificat mèdic per al professorat interí: STEPV ha proposat que no se sol·licite aquest curs per a evitar que milers de docents interins acudisquen massivament als centres de salut a sol·licitar el certificat i col·lapsar els centres sanitaris. A més, hi ha docents que tenen la cita per a finals de setembre, per això el sindicat ha demanat que almenys es prorrogue el termini per a presentar la documentació si no s’accepta la proposta. La Conselleria ho tractarà amb Sanitat.

– Calendari adjudicacions de juliol: encara no tenen tancat el calendari.

– Cal garantir que els temps parcials i les reduccions oferirdes en juliol arriben com a mínim al 50% de l’horari per evitar places encara més precàries.

– També s’ha tornat a demanar la convocatòria del procediment d’habilitacions de les borses de treball del cos de mestres.

– S’ha insistit en què la Conselleria publique el catàleg complet de titulacions que donen accés a la docència. La publicació actual només contempla les especialitats que es van convocar a les oposicions de 2019.

– Sobre permisos i llicències:

a. Alta en el sistema a efectes administratius per a les persones que agafen una vacant en juliol o abans de l’inici de les activitats lectives i no s’incorporen per estar gaudint qualsevol dels permisos que contempla l’addenda de professorat interí: naixement, adopció, etc.

b. Dret a acumulació de lactància en substitucions (i no sol en vacants).

Leave a Reply

Your email address will not be published.