Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura

Es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura

Es volen cobrir 15 llocs de treball del cos superior tècnic d’arquitectura.

Totes aquelles persones que vullguen presentar-se a les proves hauran de tenir uns requisits: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, estar en possessió del títol universitari d’Arquitectura, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari, posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a esta feina i no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí.

Els que vulguen presentar-se a les proves hauran de presentar la sol·licitud de forma presencial o de forma telemàtica, a través del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitat «http://www.gva.es».

Els drets d’examen seran de 28′19 euros i s’ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud.

Pots trobar més informació a: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10017.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.