fbpx

Diputació Castelló de la Plana Vila-real Almassora Benicarló Borriana Vall d'Uixó Vinaròs Onda Altres municipis

Diputació gestiona ja 984 tributs i taxes dels ajuntaments després de sol·licitar ajuda Vinaròs per a gestionar la seua recaptació

Diputació gestiona ja 984 tributs i taxes dels ajuntaments després de sol·licitar ajuda Vinaròs per a gestionar la seua recaptació

L’alcalde ha demanat al Govern Provincial, que li ha avançat ja 7,2 milions de liquiditat, que li tramite encara més serveis.

La qualitat de l’ajuda que presta la Diputació de Castelló als ajuntaments perquè estos puguen garantir els millors serveis als seus veïns ha provocat que els alcaldes sol·liciten cada vegada que se’ls gestionen cada més serveis que són de competència municipal. Tant és així que, entre molts altres serveis, ja són 984 els tributs, taxes i multes que li han encarregat que recapte després de la sol·licitud que li ha fet l’Ajuntament de Vinaròs per a ampliar el treball d’ajuda als seus veïns.

L’alcalde de Vinaròs ha demanat ajuda al Govern Provincial a l’hora de fer front al cobrament d’alguns tributs, essencial per a disposar de pressupost suficient per a atendre les necessitats dels seus veïns. Així, des de les últimes reunions tècniques celebrades entre l’ajuntament de la localitat del Baix Maestrat i el Servei Provincial de Recaptació i Gestió Tributària, òrgan de la Diputació que gestiona la recaptació dels tributs locals, s’està treballant a integrar l’aplicació provincial amb el programa informàtic de Vinaròs per a agilitar el control des de l’Ajuntament del cobrament dels impostos municipals de l’IBI, IAE i vehicles, a més de la taxa de brossa.

A més en l’última reunió celebrada en Vinaròs, en la qual van estar presents l’alcalde del municipi, Enric Pla, i el diputat provincial de Recaptació, Salvador Aguilella, es va acordar el mecanisme perquè l’administració provincial puga gestionar en via executiva les multes de trànsit que imposa l’ajuntament.

“Quan alguns advoquen la desaparició de les diputacions ho fan des del desconeixement. I si no que li’l pregunten als ajuntaments, perquè on alguns no veuen la utilitat, jo veig com un total de 134 municipis i altres 18 entitats locals ens han confiat a nosaltres la seua gestió total o parcialment, la qual cosa els permet disposar dels majors recursos possibles per a atendre els serveis que els sol·liciten els veïns de tota la província”, ha explicat Salvador Aguilella.

El diputat de Recaptació assenyala que “açò significa que han encomanat a la Diputació ja la gestió de fins a 984 tributs i taxes diferents entre tots els ajuntaments. Gràcies al nostre treball, la majoria d’ells sap que té resolts tràmits desmanegats vinculats a la gestió i recaptació en voluntària i executiva de l’IBI; la gestió de l’IAE; la recaptació en voluntària i executiva de l’IAE; la gestió i recaptació en voluntària i executiva de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica; la inspecció de l’IAE; el cobrament tant de taxes en general com les dels consorcis de residus urbans de quasi tota la província. I 34 ajuntaments ens han delegat la gestió i recaptació relativa a expedients en matèria de tràfic i seguretat viària, entre els quals es troben tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants, excepte la capital”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.